Marketing

 

Cjenovnik oglašavanja

Iskoristite i Vi mogućnost oglašavanja na portalu Profitiraj.ba gdje izborom jednog od atraktivnih paketa oglašavanja dobivate mogućnost promocije kroz dugi period trajanja kampanje putem banner zone po izboru i mnogobrojnih sponzoriranih (PR) članaka.
Na stranicama portala Profitiraj.ba nudimo nekoliko pozicija za marketinško/reklamno oglašavanje (vidjeti Cjenovnik oglašavanja). To su pozicije i dimenzije bannera sa slovnim oznakama A, B, C, D, E, F, GL i SB - specijal banner (vidjeti na priloženoj slici). Riječ je o fiksnim, odnosno rotirajućim bannerima koji se prikazuju na naslovnoj stranici, ali uz mogućnost prikazivanja i unutar ostalih rubrika portala.
Prihvatljivi formati bannera: flash, jpg, png i gif. Dimenzije bannera izražene su u pikselima. Preporučeno trajanje animacija (prema IAB standardima): do 15 s.
Zbog blagovremenosti rezervisanja prostora za traženu poziciju bannera, preporučeni vremenski rok za marketinški zakup je mjesec dana. 
Narudžbe i oglase te upite o prodaji oglasnog prostora, sponzorstva rubrike i ostalih vidova marketinške saradnje možete poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem telefona: + 387( 0)61 17 03 05, ili +387 (0)33 458 843, najkasnije 48 sati prije realizacije oglasa. Uz narudžbu, naručilac prilaže i oglas. Za osobine oglasa odgovoran je naručilac (istinitost navoda, autorska prava).

Pozicija i dimenzije bannera na web stranici Profitiraj.ba

 

Opći uvjeti oglašavanja

 • Sva tehnička i dizajnerska rješenja primijenjena u obavljanju poslova oglašavanja na portalu Profitiraj.ba, osim onih primljenih od naručitelja oglasa, vlasništvo su MP Media Sarajevo.
 • Odgovornost za sadržaj i istinitost podataka koje ponudi i učini dostupnima na internetu putem oglasa, snosi naručitelj. MP Media Sarajevo nije odgovorna za tačnost, istinitost ili ažurnost sadržaja/ informacija koji se objavljuju na oglasnim materijalima.
 • Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama, osim ukoliko stranke ne dogovore drugačije.
 • Dimenzije i pozicije bannera, kao i načini oglašavanja su utvrđeni cjenovnikom. Podržani formati bannera su: .gif, .jpg, .swf .png ...
 • Količinski popusti i avansni popust su utvrđeni cjenovnikom. Za više informacija kontaktirajte naš marketing odjel: tel. + 387 33 458 843; ili e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 • Marketinške agencije ostvaruju od 10 do 15% agencijskog popusta, ovisno o ugovorenom roku trajanja zakupa.  
 • Zavisno od iznosa budžeta, načina plaćanja, broja klijenata i dugoročne saradnje, dodatni agencijski popusti za oglasni prostor koji agencije zakupljuju neposredno za vlastite klijente mogu se dogovarati direktno sa menadžmentom MP Media Sarajevo.
 • MP Media Sarajevo zadržava pravo neobjavljivanja oglasa u slučaju da oglas ne zadovoljava tehničke specifikacije.
 • MP Media Sarajevo ima pravo odbiti ili obustaviti prikazivanje oglasnog materijala odnosno oglasne kampanje ukoliko smatra da je sadržaj materijala neprimjeren ili protuzakonit.
 • Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se isključivo u pisanom obliku (pošta, faks, e-mail), i to najkasnije u roku od tri dana od dana objave oglasa. U slučaju da je za reklamaciju odgovorna MP Media Sarajevo, oglašivaču će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade. Ukoliko je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.
 • Rok plaćanja iznosi sedam dana od završetka kampanje. Oglašivač se obavezuje platiti uslugu po ispostavljenom računu do dana dospijeća. U slučaju kašnjenja oglašivač je dužan platiti zakonske zatezne kamate.
 • Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na www.profitiraj.ba  ili na koji drugi za to prikladan način.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...