• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Pretplata

Pristup cjelokupnom sadržaju portala Profitiraj.ba moguć je samo registriranim pretplatnicima. Pretplatom korisnici dobijaju pretplatničku šifru za pristup cjelokupnom on-line sadržaju portala, što uključuje aktuelna istraživanja, analize i rangiranja banaka, mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih i leasing društava...na temelju finansijskih izvještaja. 
Pretplatnička šifra sadrži korisničko ime i lozinku (username i password) koju je potrebno upisati kod prijave pozicionirane u gornjem dijelu desnog stupca web stranice. Pretplatnici će lozinku dobiti e-mailom, uz potvrdu o plaćenoj pretplati. Radi sigurnosti, pretplatnike molimo da lozinku pohrane na sigurnu lokaciju za upotrebu prilikom naredne registracije. Pretplatnici koji 'zaborave' lozinku, potrebno je da ponovo upišu svoju e-mail adresu i obrate nam se sa zahtjevom za dostavu lozinke. Ukoliko imate poteškoća s registracijom, molimo vas da nas kontaktirate.
Sadržaj objavljen za potrebe pretplatnika može se koristiti isključivo za informativne svrhe i u internim glasilima, ali ne i za objavljivanje u drugim printanim, elektronskim ili internet medijima. U slučaju objavljivanja tekstova portala Profitiraj.ba namijenjenih pretplatnicima u drugim medijima, MP Media zadržava pravo da tom klijentu ili pretplatniku uskrati na određeno vrijeme pristup sadržaju za pretplatnike, dok se ne riješe nastali problemi.
 
 
Newsletter
 
Korisni portala Profitiraj.ba mogu se pretplatiti i na dnevni newsletter. Pretplatom na dnevni newsletter korisnici dobijaju pretplatničku šifru za pristup cjelokupnom on-line sadržaju portala. Newsletter portala Profitiraj.ba će svim registriranim pretplatnicima biti dostupan svakog radnog dana (kao HTML fajl).
Sadržaj objavljen za potrebe pretplatnika može se koristiti isključivo za informativne svrhe i u internim glasilima, ali ne i za objavljivanje u drugim printanim, elektronskim ili internet medijima, za što je potrebno odobrenje izdavača. 
Pretplata na newsletter je moguća na 3, 6 i 12 mjeseci. Plaćanje je akontativno, u jednoj rati, ili u dvije rate ukoliko je pretplata na godišnjem nivou. Plaćanje se može izvršiti na transakcijski račun firme MP Media (vidjeti Kontakt), po isporuci fakture. Cijene pretplate možete pogledati u donjoj tabeli.  

Pretplata na dnevni newsletter portala Profitiraj.ba

Newsletter / Period Tri mjeseca Šest mjeseci Dvanaest mjeseci Dvanaest mjeseci

Cijena newslettera

200 KM
(jednokratno)
400 KM
(jednokratno)
700 KM
(jednokratno)
800 KM
(dvije rate)

Pretplatiti se možete putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon: + 387 (0)61 170 305 . 

Modeli pretplate

  • Tromjesečna pretplata: 200 KM
  • Polugodišnja pretplata: 400 KM
  • Godišnja pretplata (jednokratno): 700 KM
  • Godišnja pretplata (dvije rate): 800 KM

 


rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...