Platne kartice

Kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja (posjeduje magnetnu traku i sadrži identifikacijski broj), izdate od banke ili kartičarske kuće i korisniku omogućavaju plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca. Prve bankovne kartice u svijetu je izdala BoA, dok je prve kartice na naše prostore proširila kartičarska kuća Diners. Razvoj kartica kao sredstva plaćanja danas rezultira raznolikošću vrsta kartica, brojnošću oblika i velikim brojem izdavatelja. Većina banaka u BiH u ponudi imaju brandove kao što su Maestro, Visa, Mastercard, a sve više su u opticaju American Express (Amex) i Diners. Kartice se mogu podjeliti na kreditne, debitne i prepaid.     više...
 
Pregledajte koje kartice u svojoj ponudi imaju banke u BiH:
Naziv bankeVrstaKarticaKorisnik
BALKAN INVESTMENT BANKDebitnaVISA Electron Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKKreditnaVISA Classic Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKDebitnaVISA Classic Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKKreditna revolvingVisa Platinum Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKDebitnaVisa Business Pravna lica
BOBAR BANKA DebitnaMaestro Fizicka lica
BOBAR BANKA KreditnaMasterCard Standard Fizicka lica
BOBAR BANKA Kreditna revolvingMasterCard Standard Fizicka lica
BOBAR BANKA DebitnaMasterCard Business Pravna lica
BOSNA BANK INTERNATIONALOstaleBBI Club Card Fizicka lica
BOSNA BANK INTERNATIONALDebitnaVisa Electron Fizicka lica
BOSNA BANK INTERNATIONALKreditna BamCard Fizicka lica
BOSNA BANK INTERNATIONALChargeVisa Business Pravna lica
BOSNA BANK INTERNATIONALKreditna Visa Classic Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.ChargeHypo Visa Classic Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.DebitnaHypo Visa Electron Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.RevolvingHypo Visa Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.Prepaid Hypo Visa Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.DebitnaHypo Visa Business Pravna lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.DebitnaVisa Electron Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.PrepaidVisa Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.KreditnaVisa Revolving Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.ChargeMasterCard Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.DebitnaMaestro Fizicka lica
INTESA SANPAOLO BANKA BiHKreditnaMasterCard Fizicka lica
INTESA SANPAOLO BANKA BiHKreditnaVisa Charge Fizicka lica
INTESA SANPAOLO BANKA BiHDebitnaVISA Electron - Inspire Fizicka lica
INTESA SANPAOLO CARD BHChargeAmerican Express Fizicka lica
INTESA SANPAOLO CARD BHChargeAmerican Express Gold Card Fizicka lica
INTESA SANPAOLO CARD BHChargeAmerican Express Gold Business Card Pravna lica

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Anketa - banke

Da li bi bili žirant?

 

aod-bihStatistika

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

Kalkulator kredita

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Akceptpredstavlja izjavu lica na koje se vuče mjen...Vidi sveAkcept - predstavlja izjavu lica na koje se vuče mjenica, da će u roku dospjeća mjenice na naplatu isplatiti mjenični dug u cjelini ili djelimično.
Akceptni naloginstrument plaćanja, a često i instrument o...Vidi sveAkceptni nalog - instrument plaćanja, a često i instrument obezbjeđenja budućeg plaćanja.
Akcijski kapital ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i...Vidi sveAkcijski kapital - ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrijednosti vlasničkog karaktera.
Akceptni kreditvrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u ...Vidi sveAkceptni kredit - vrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u okviru ugovorenog akceptnog kredita akceptira mjenice trasirane (vučene) na nju od strane korisnika kredita, te se obavezuje platiti mjenični iznos u slučaju neizvršenja obaveze o roku dospjeća samog izdatnika mjenice ili trasanta.
Akcionarfizičko ili pravno lice koje je vlasnik akci...Vidi sveAkcionar - fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom društvu i koje kao takvo vrši svoja imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu
Akcionarsko društvonastaje udruživanjem kapitala više lica - o...Vidi sveAkcionarsko društvo - nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija.
Akontacijasuma novca koja se isplaćuje izvršiocu neko...Vidi sveAkontacija - suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla prije početka izvršavanja posla.
Akreditivna raspolaganje korisniku određenog iznosa n...Vidi sveAkreditiv - na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.
Aktivaukupna vrijednost imovine preduzeća na neki ...Vidi sveAktiva - ukupna vrijednost imovine preduzeća na neki određeni datum (godišnja bilansa stanja obično je s datumom 31. decembra).
Aktivna kamataje kamata koju banka obračunava i naplaćuje...Vidi sveAktivna kamata - je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite. Visina kamate ovisi o opštem nivou kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto.
Akumulacijau preduzeću nepotrošena novčana sredstva, ...Vidi sveAkumulacija - u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.
Akvizicijaoznačava proces spajanja dvije ili više fir...Vidi sveAkvizicija - označava proces spajanja dvije ili više firme u jednu. Ona koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna firma prestaje s poslovanjem.
Alfa (Alpha)razlika između očekivanog povrata na vrijed...Vidi sveAlfa (Alpha) - razlika između očekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnotežnog očekivanog povrata.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>