Štednja

Štednja predstavlja višak sredstava uložen kod određene banke na određeni rok za koji se dobiva kamata, koja može biti promjenjiva ili nepromjenjiva. Osnovne vrste štednje su: štednja po viđenju (a vista), oročena štednja, te različite kombinacije štednje. 
Visina osiguranog depozita u komercijalnim bankama u BiH trenutno iznosi 35.000 KM i tim limitom je pokriveno 98,7 posto deponenata i 68 posto depozita. Princip osiguranja depozita u BiH se zasniva na "deponentu po banci članici", što znači da štediša može imati u svakoj od 25 banaka članica Agencije za osiguranje depozita (AOD) BiH, koje su uključene u program osiguranja, apsolutno pokriven ulog do 35.000 KM. U program osiguranja uključeno je 25 banaka koje su poslovale u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH. više...

U tabeli možete vidjeti iznos kamatnih stopa na štednju koje nude banke u BiH. Sadržaj je informativnog karaktera i detaljnije informacije o svakom kreditnom poslu mogu se dobiti od ovlaštenih službenika u Banci.
Naziv bankeVrsta štednjeIznosValutaKamatna
stopa
Period oročenja
(mjeseci)
Korisnik
ProCredit Bank Orocenado 99.999 KMEUR1,00-1,01 % (NKS/EKS)3Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999KM1,60 - 1,62 % (NKS/EKS)9Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999KM0,80 % (NKS/EKS)1 - 2Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999 KMEUR2,40 - 2,46 %12Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999KM0,50 % (NKS/EKS)7 - 14 danaFizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999KM1,00-1,01 % (NKS/EKS)3Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999 KMEUR1,60 - 1,62 % (NKS/EKS)9Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999KM1,20 - 1,21 % (NKS/EKS)6Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999 KMEUR1,20 - 1,21 (NKS/EKS)6Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999KM2,20 - 2,25 % (NKS/EKS)12Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999 KMEUR0,80 % NKS/EKS1 - 2Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999KM2,60 - 2,67 % (NKS/EKS)13Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000KM4,00 - 4,22 % (NKS/EKS)18Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999KM4,10 - 4,33 % (NKS/EKS)18Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999KM4,20 - 4,44 % (NKS/EKS)18Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999 KMEUR0,50 % (NKS/EKS)7 - 14 danaFizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000KM4,10 - 4,38 % (NKS/EKS)24Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999KM4,20 - 4,49 % (NKS/EKS)24Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999KM4,30 - 4,61 % (NKS/EKS)24Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 99.999 KMEUR2,80 - 2,88 % (NKS/EKS)13Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena100.000 > KMPosebno odobrenjesvi periodiFizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999KM4,30 - 4,27 % (NKS/EKS)36Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999KM4,40 - 4,37 % (NKS/EKS)36Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000KM4,30 - 4,30 % (NKS/EKS)48Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999KM4,40-4,406% (NKS/EKS)48Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999KM4,50 - 4,50 % (NKS/EKS)48Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000KM4,60 - 4,62 % (NKS/EKS)60Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999KM4,70 - 4,73 % (NKS/EKS)60Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999KM4,80 - 4,73 % (NKS/EKS)60Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000 KMEUR4,10 - 4,33 % (NKS/EKS)18Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 49.999 KMEUR4,20 - 4,44 % (NKS/EKS)18Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999 KMEUR4,30 - 4,55 % (NKS/EKS)18Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000 KMEUR4,20 - 4,49 % (NKS/EKS)24Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999 KMEUR4,30 - 4,61 % (NKS/EKS)24Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999 KMEUR4,40 - 4,72 % (NKS/EKS)24Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000 KMEUR4,30 - 4,27 % (NKS/EKS)36Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999 KMEUR4,40 - 4,37 % (NKS/EKS)36Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999 KMEUR4,50 - 4,47 % (NKS/EKS)36Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000 KMEUR4,40 - 4,40 % (NKS/EKS)48Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999 KMEUR4,50 - 4,50 % (NKS/EKS)48Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999 KMEUR4,60 - 4,60 % (NKS/EKS)48Fizicka lica
ProCredit Bank Orocenado 10.000 KMEUR4,90 - 4,93 % (NKS/EKS)60Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena10.000 - 49.999 KMEUR5,00 - 5,03 %60Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena50.000 - 99.999 KMEUR5,10 - 5,14 %60Fizicka lica
ProCredit Bank Orocena100.000 KM >EURPosebno odobrenjesvi periodiFizicka lica
Sparkasse Bank Orocenasvi iznosiKM3,60 - 3,90 %25 - 36Fizicka lica
Sparkasse Bank Orocenasvi iznosiKM3,00 - 3,30 %13 - 24Fizicka lica
Sparkasse Bank Orocenasvi iznosiKM2,20 - 2,50 %7 - 12Fizicka lica
Sparkasse Bank Orocenasvi iznosiKM4,40 - 4,70 %37 - 60Fizicka lica
Sparkasse Bank Orocenasvi iznosiKM5,20 - 5,50 %preko 60Fizicka lica
Sparkasse Bank Orocenapreko 20.000KM2,40 - 2,70 %13 - 24Fizicka lica
Sparkasse Bank Orocenapreko 20.000KM3,00 - 3,30 %25 - 36Fizicka lica
Sparkasse Bank Orocenapreko 20.000KM3,80 - 4,10 %37 - 60Fizicka lica

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Anketa - banke

Da li bi bili žirant?

 

aod-bihStatistika

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

Kalkulator kredita

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Akceptpredstavlja izjavu lica na koje se vuče mjen...Vidi sveAkcept - predstavlja izjavu lica na koje se vuče mjenica, da će u roku dospjeća mjenice na naplatu isplatiti mjenični dug u cjelini ili djelimično.
Akceptni naloginstrument plaćanja, a često i instrument o...Vidi sveAkceptni nalog - instrument plaćanja, a često i instrument obezbjeđenja budućeg plaćanja.
Akcijski kapital ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i...Vidi sveAkcijski kapital - ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrijednosti vlasničkog karaktera.
Akceptni kreditvrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u ...Vidi sveAkceptni kredit - vrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u okviru ugovorenog akceptnog kredita akceptira mjenice trasirane (vučene) na nju od strane korisnika kredita, te se obavezuje platiti mjenični iznos u slučaju neizvršenja obaveze o roku dospjeća samog izdatnika mjenice ili trasanta.
Akcionarfizičko ili pravno lice koje je vlasnik akci...Vidi sveAkcionar - fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom društvu i koje kao takvo vrši svoja imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu
Akcionarsko društvonastaje udruživanjem kapitala više lica - o...Vidi sveAkcionarsko društvo - nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija.
Akontacijasuma novca koja se isplaćuje izvršiocu neko...Vidi sveAkontacija - suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla prije početka izvršavanja posla.
Akreditivna raspolaganje korisniku određenog iznosa n...Vidi sveAkreditiv - na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.
Aktivaukupna vrijednost imovine preduzeća na neki ...Vidi sveAktiva - ukupna vrijednost imovine preduzeća na neki određeni datum (godišnja bilansa stanja obično je s datumom 31. decembra).
Aktivna kamataje kamata koju banka obračunava i naplaćuje...Vidi sveAktivna kamata - je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite. Visina kamate ovisi o opštem nivou kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto.
Akumulacijau preduzeću nepotrošena novčana sredstva, ...Vidi sveAkumulacija - u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.
Akvizicijaoznačava proces spajanja dvije ili više fir...Vidi sveAkvizicija - označava proces spajanja dvije ili više firme u jednu. Ona koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna firma prestaje s poslovanjem.
Alfa (Alpha)razlika između očekivanog povrata na vrijed...Vidi sveAlfa (Alpha) - razlika između očekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnotežnog očekivanog povrata.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>