Krediti

Krediti se dijele prema različitim kriterijima: predmetu kreditiranja na robne i novčane, subjektima na komercijalne i bankarske, svrsi na proizvođačke i potrošačke, prema namjeni na kredite za obrtna sredstva i investicijske, osiguranju na otvorene i pokrivene, itd.. Najčešća je podjela prema roku dospijeća i ekonomskoj funkciji na kratkoročne (do 1 god.), srednjoročne (3-5 god.) i dugoročne (preko 5 god). 
Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope. Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu”, a koji nisu sadržani u EKS. 

Pregledajte koje kredite u svojoj ponudi imaju banke u BiH. Sadržaj stranice je informativnog karaktera.
Detaljnije 
informacije o svakom kreditnom poslu mogu se dobiti od ovlaštenih službenika u Banci.

Naziv bankeVrsta kreditaIznosKamatna stopa
NKS / EKS
Rok otpl.ValutaNaziv kreditaKorisnik
Moja banka Potrodo 25.000 i vi6,49% uz 30% besk. depozita / 7,19%do 84 mj.KMZa kupovinu automobilaFizicka lica
Moja banka Potrodo 25.000 i vi8,59% god. bez depozita / 7,19%do 84 mj.KMZa kupovinu automobilaFizicka lica
Moja banka Potrodo 5.00010,15% (klijenti banke) / 11,26%do 60 mj.KMZa penzionereFizicka lica
Moja banka Potrodo 5.00011,15% / 11,26%do 60 mj.KMZa penzionereFizicka lica
ProCredit Bank Potro500 i vi11-13 / 13.31-15.31 do 60 mj.KMPotroFizicka lica
ProCredit Bank Potro50.0008.00 / 8.8960 mj.KMPotroFizicka lica
ProCredit Bank Ke20.000 - 200.0007.5 / 9.5-10.79 do 24 mj. (klijenti banke)KMStambeniFizicka lica
ProCredit Bank Potro20.000 - 200.0006-mjesecni Euribor+7% ili fiksno 8.5%25 - 60 mj. (klijenti banke)KMStambeniFizicka lica
ProCredit Bank Potro500 - 100.000 min. 6 %do 60 mj.KMPotroFizicka lica
ProCredit Bank Kevisina mj. prihoda1.25 % mjesecno do 24 mj.KMKrediti - tekuci racunFizicka lica
ProCredit Bank Potro2.000 - 20.0008.00 / 10.05-11.92 24 mj. (klijenti banke)KMZa adaptacijuFizicka lica
ProCredit Bank Potro2.000 - 20.0008.5 / 10.05-11.92 25 - 60 mj. (klijenti banke)KMZa adaptacijuFizicka lica
ProCredit Bank Potro2.000 - 20.0006-mjesecni Euribor+7.5%preko 60 mj. (klijenti banke)KMZa adaptacijuFizicka lica
ProCredit Bank Potro2.000 - 20.0009.5 / 10.05-11.9224 mj.KMZa adaptacijuFizicka lica
ProCredit Bank Potro2.000 - 20.00010.5 / 10.05-11.92 (NKS/EKS)25 - 59 mj.KMZa adaptacijuFizicka lica
ProCredit Bank Potro2.000 - 20.0006-mjesecni Euribor+8.5%preko 60 mj.KMZa adaptacijuFizicka lica
ProCredit Bank Potro20.000 - 200.0006-mjesecni Euribor+7%preko 60 mj. (klijenti banke)KMStambeniFizicka lica
ProCredit Bank Potro20.000 - 200.0009.0 / 9.5-10.79do 24 mj.KMStambeniFizicka lica
ProCredit Bank Potro20.000 - 200.0006-mjesecni Euribor+7.5% ili fiksno 9.5%25 - 60 mj. KMStambeniFizicka lica
ProCredit Bank Potro20.000 - 200.0006-mjesecni Euribor+7.5%preko 60 mj.KMStambeniFizicka lica
ProCredit Bank Ke500 - 10.00010 / 11.13 do 5 godinaKMStudentskiFizicka lica
ProCredit Bank Ke50.000 i vi7.75-9.25 / 8.54-11.11 (varijabilna)36 - 60 mj.KMZa trajna obrtna sredstvaPravna lica
ProCredit Bank Ke50.000 i vi8.5-10 / 8.54-11.11 (fiksna)36 - 60 mj.KMZa trajna obrtna sredstvaPravna lica
ProCredit Bank Kedo 200.000visinu limitira odnos klijenta i bankedo 36 mjKMZa obrtna sredstvaPravna lica
ProCredit Bank Kedo 20.000dogovor s bankomdo 48 mj.KMZa sam. poduzetnikePravna lica
ProCredit Bank Potrodo 50.000dogovor s bankomdo 24 mj. (obrtna sredstva)KMZa poljoprivrednikePravna lica
ProCredit Bank Potrodo 50.000 dogovor s bankomdo 84 mj. (osnovna sredstva)KMZa poljoprivrednikePravna lica

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Anketa - banke

Da li bi bili žirant?

 

aod-bihStatistika

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

Kalkulator kredita

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Akceptpredstavlja izjavu lica na koje se vuče mjen...Vidi sveAkcept - predstavlja izjavu lica na koje se vuče mjenica, da će u roku dospjeća mjenice na naplatu isplatiti mjenični dug u cjelini ili djelimično.
Akceptni naloginstrument plaćanja, a često i instrument o...Vidi sveAkceptni nalog - instrument plaćanja, a često i instrument obezbjeđenja budućeg plaćanja.
Akcijski kapital ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i...Vidi sveAkcijski kapital - ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrijednosti vlasničkog karaktera.
Akceptni kreditvrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u ...Vidi sveAkceptni kredit - vrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u okviru ugovorenog akceptnog kredita akceptira mjenice trasirane (vučene) na nju od strane korisnika kredita, te se obavezuje platiti mjenični iznos u slučaju neizvršenja obaveze o roku dospjeća samog izdatnika mjenice ili trasanta.
Akcionarfizičko ili pravno lice koje je vlasnik akci...Vidi sveAkcionar - fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom društvu i koje kao takvo vrši svoja imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu
Akcionarsko društvonastaje udruživanjem kapitala više lica - o...Vidi sveAkcionarsko društvo - nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija.
Akontacijasuma novca koja se isplaćuje izvršiocu neko...Vidi sveAkontacija - suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla prije početka izvršavanja posla.
Akreditivna raspolaganje korisniku određenog iznosa n...Vidi sveAkreditiv - na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.
Aktivaukupna vrijednost imovine preduzeća na neki ...Vidi sveAktiva - ukupna vrijednost imovine preduzeća na neki određeni datum (godišnja bilansa stanja obično je s datumom 31. decembra).
Aktivna kamataje kamata koju banka obračunava i naplaćuje...Vidi sveAktivna kamata - je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite. Visina kamate ovisi o opštem nivou kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto.
Akumulacijau preduzeću nepotrošena novčana sredstva, ...Vidi sveAkumulacija - u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.
Akvizicijaoznačava proces spajanja dvije ili više fir...Vidi sveAkvizicija - označava proces spajanja dvije ili više firme u jednu. Ona koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna firma prestaje s poslovanjem.
Alfa (Alpha)razlika između očekivanog povrata na vrijed...Vidi sveAlfa (Alpha) - razlika između očekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnotežnog očekivanog povrata.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>