Mjenjačnice

Zakonom o deviznom poslovanju u oba BH entiteta platni promet, koji podrazumjeva plaćanje, isplate i prijenos novca, vrši se isključivo u konvertibilnim markama (KM). Za nepoštivanje ove odredbe predviđena je kazna od 5 do 15 hiljada KM. Iako se zamjena strane valute za domaću KM može izvršiti u bankama zakonom je ostavljena i mogućnost da se to obavi i u mjenjačnicama. Među uslovima koje osoba ili firma koja želi otvoriti mjenjačnicu mora ispuniti je i uslov da je registrovana za te poslove te da ima sklopljen ugovor sa bankom. više...
 
U tabeli donosimo pregled mjenjačnica koje rade u BiH:
Naziv mjenjačniceMjestoAdresaKontaktiRadno vrijemeBanka - Partner
Alanis Sarajevou hotelu Europa8.00 - 22.00Moja banka
Almy ZenicaIK Banka Zenica
Bingo TuzlaRaiffeisen bank
Cavkunovic BihacRaiffeisen bank
Company Prodex TomislavgradRaiffeisen bank
Deltal SarajevoSaraci broj 4409.00 - 23.00 Nova banka
Duhanpromet SarajevoRaiffeisen bank
Eurocash SarajevoBaIK Banka Zenica
FIS VitezRaiffeisen bank
Fortuna Tours MostarRaiffeisen bank
Maxi OraRaiffeisen bank
Penny plus SarajevoBosna Bank International
Robni terminal TuzlaBosanska poljana bbNLB banka
Termoglas Velika KladuRaiffeisen bank
TU BihacRaiffeisen bank
Vrhpolje-promet Sanski MostNova banka
Yimor DomaljevacRaiffeisen bank

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Anketa - banke

Da li bi bili žirant?

 

aod-bihStatistika

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

Kalkulator kredita

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Akceptpredstavlja izjavu lica na koje se vuče mjen...Vidi sveAkcept - predstavlja izjavu lica na koje se vuče mjenica, da će u roku dospjeća mjenice na naplatu isplatiti mjenični dug u cjelini ili djelimično.
Akceptni naloginstrument plaćanja, a često i instrument o...Vidi sveAkceptni nalog - instrument plaćanja, a često i instrument obezbjeđenja budućeg plaćanja.
Akcijski kapital ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i...Vidi sveAkcijski kapital - ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrijednosti vlasničkog karaktera.
Akceptni kreditvrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u ...Vidi sveAkceptni kredit - vrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u okviru ugovorenog akceptnog kredita akceptira mjenice trasirane (vučene) na nju od strane korisnika kredita, te se obavezuje platiti mjenični iznos u slučaju neizvršenja obaveze o roku dospjeća samog izdatnika mjenice ili trasanta.
Akcionarfizičko ili pravno lice koje je vlasnik akci...Vidi sveAkcionar - fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom društvu i koje kao takvo vrši svoja imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu
Akcionarsko društvonastaje udruživanjem kapitala više lica - o...Vidi sveAkcionarsko društvo - nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija.
Akontacijasuma novca koja se isplaćuje izvršiocu neko...Vidi sveAkontacija - suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla prije početka izvršavanja posla.
Akreditivna raspolaganje korisniku određenog iznosa n...Vidi sveAkreditiv - na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.
Aktivaukupna vrijednost imovine preduzeća na neki ...Vidi sveAktiva - ukupna vrijednost imovine preduzeća na neki određeni datum (godišnja bilansa stanja obično je s datumom 31. decembra).
Aktivna kamataje kamata koju banka obračunava i naplaćuje...Vidi sveAktivna kamata - je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite. Visina kamate ovisi o opštem nivou kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto.
Akumulacijau preduzeću nepotrošena novčana sredstva, ...Vidi sveAkumulacija - u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.
Akvizicijaoznačava proces spajanja dvije ili više fir...Vidi sveAkvizicija - označava proces spajanja dvije ili više firme u jednu. Ona koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna firma prestaje s poslovanjem.
Alfa (Alpha)razlika između očekivanog povrata na vrijed...Vidi sveAlfa (Alpha) - razlika između očekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnotežnog očekivanog povrata.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>