Banke

U Bosni i Hercegovini trenutno posluje 24 banaka (16 u Federaciji BiH i osam u Republici Srpskoj).
Posebnim zakonom regulirano je osnivanje i rad Razvojne banke Federacije BiH, Sarajevo, koja je pravni sljednik Investicijske banke Federacije BiH d.d., Sarajevo, od 01.07.2008. godine.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je 10.5.2016. donijela rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske a.d. Banja Luka, koje je na snazi od 11.05.2016. godine. Agencija je takođe donijela Odluku o pokretanju postupka likvidacije Banke Srpske i imenovala Petra Mićića za likvidacionog upravnika.
 
Rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 03-1473/2014 od 23.12.2014. godine pokrenut je likvidacioni postupak u Bobar banci a.d. Bijeljina. 

*Hypo Alpe Adria Bank od 31.10.2016. posluje pod novim imenom i brendom - Addiko Bank.

**IK Banka od 1. januara 2017. godine posluje pod nazivom ASA Banka d.d. Sarajevo. Nakon što je u augustu ove godine završen proces pripajanja Moja banke IK Banci, Skupština Investiciono-komercijalne banke dd Zenica je 21.11.2016. donijela odluku o promjeni naziva i sjedišta Banke, što je potvrđeno i Upisom u registar Općinskog suda u Sarajevu.

***Od 3.10.2016. godine PBS i BOR banka posluju pod jedinstvenim nazivom Privredna banka Sarajevo.


U tabeli možete vidjeti, po abecednom redu, pregled banaka koje posluju u BiH. Sadržaj stranice je informativan. 

Pretražite koje banke posluju u vašem gradu:

Naziv bankeLogo bankeCentrala bankeLink
ADDIKO BANK A.D.*Banja Luka | Aleja svetog Save 13Link->
ADDIKO BANK D.D.*Sarajevo | Trg Solidarnosti 12Link->
ASA BANKA D.D.**Sarajevo | Trg medjunarodnog prijateljstva 25Link->
BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.Sarajevo | Trg djece Sarajeva bb Link->
INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiHSarajevo | Obala Kulina bana 9aLink->
KOMERCIJALNA BANKA A.D.Banja Luka | Veselina Maslese 6Link->
KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D.Velika Kladusa | Ibrahima Mrzljaka 3Link->
MF BANKA A.D.Banja Luka | Vase Pelagica 22Link->
NLB BANKA A.D.Banja Luka | Milana Tepica 4Link->
NLB BANKA D.D.Sarajevo | Dzidzikovac 1Link->
NOVA BANKA A.D.Banja Luka | Kralja Alfonsa XIII 37a Link->
PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK A.D.Bijeljina | Karadjordjeva 1Link->
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. ***Sarajevo | Obala Kulina Bana 18Link->
PROCREDIT BANK D.D.Sarajevo | Franca Lehara bbLink->
RAIFFEISEN BANK D.D. BiHSarajevo | Zmaja od Bosne bb Link->
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BiHSarajevo | Igmanska 1Link->
SBERBANK A.D. Banja Luka | Jevrejska ulica 71Link->
SBERBANK BH Sarajevo | Fra Andjela Zvizdovica 1Link->
SPARKASE BANK D.D. BiHSarajevo | Zmaja od Bosne 7Link->
UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka | Marije Bursac 7 Link->
UNICREDIT BANK D.D.Mostar | Kardinala Stepinca bbLink->
UNION BANKA D.D. Sarajevo | Dubrovacka 6Link->
VAKUFSKA BANKA D.D.Sarajevo | Marsala Tita 13Link->
ZIRAAT BANK BH D.D.Sarajevo | Zmaja od Bosne 47cLink->

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Anketa - banke

Da li bi bili žirant?

 

aod-bihStatistika

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

Kalkulator kredita

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Akceptpredstavlja izjavu lica na koje se vuče mjen...Vidi sveAkcept - predstavlja izjavu lica na koje se vuče mjenica, da će u roku dospjeća mjenice na naplatu isplatiti mjenični dug u cjelini ili djelimično.
Akceptni naloginstrument plaćanja, a često i instrument o...Vidi sveAkceptni nalog - instrument plaćanja, a često i instrument obezbjeđenja budućeg plaćanja.
Akcijski kapital ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i...Vidi sveAkcijski kapital - ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrijednosti vlasničkog karaktera.
Akceptni kreditvrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u ...Vidi sveAkceptni kredit - vrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u okviru ugovorenog akceptnog kredita akceptira mjenice trasirane (vučene) na nju od strane korisnika kredita, te se obavezuje platiti mjenični iznos u slučaju neizvršenja obaveze o roku dospjeća samog izdatnika mjenice ili trasanta.
Akcionarfizičko ili pravno lice koje je vlasnik akci...Vidi sveAkcionar - fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom društvu i koje kao takvo vrši svoja imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu
Akcionarsko društvonastaje udruživanjem kapitala više lica - o...Vidi sveAkcionarsko društvo - nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija.
Akontacijasuma novca koja se isplaćuje izvršiocu neko...Vidi sveAkontacija - suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla prije početka izvršavanja posla.
Akreditivna raspolaganje korisniku određenog iznosa n...Vidi sveAkreditiv - na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.
Aktivaukupna vrijednost imovine preduzeća na neki ...Vidi sveAktiva - ukupna vrijednost imovine preduzeća na neki određeni datum (godišnja bilansa stanja obično je s datumom 31. decembra).
Aktivna kamataje kamata koju banka obračunava i naplaćuje...Vidi sveAktivna kamata - je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite. Visina kamate ovisi o opštem nivou kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto.
Akumulacijau preduzeću nepotrošena novčana sredstva, ...Vidi sveAkumulacija - u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.
Akvizicijaoznačava proces spajanja dvije ili više fir...Vidi sveAkvizicija - označava proces spajanja dvije ili više firme u jednu. Ona koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna firma prestaje s poslovanjem.
Alfa (Alpha)razlika između očekivanog povrata na vrijed...Vidi sveAlfa (Alpha) - razlika između očekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnotežnog očekivanog povrata.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>