Banke


U Bosni i Hercegovini bankarsku dozvolu trenutno ima 27 banaka (18 u Federaciji BiH i devet u Republici Srpskoj). 
Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) ukinula je 20.06.2013. dozvolu za rad Postbanci BH (Poštanska banka d.d.Sarajevo) i otvorila postupak njene likvidacije. Inače, privremena uprava u Postbank BH uvedena je u oktobru 2010. zbog nelikvidnosti i pada neto kapitala ispod zakonski propisanog minimuma. 
FBA je ukinula 11.07.2012. bankarsku dozvolu za rad Hercegovačkoj banci d.d. Mostar (izdatu 1997.), koja je u likvidaciju otišla nakon neuspjelih pokušaja prodaje i dokapitalizacije za sanaciju finansijskih dubioza.

*Rješenjem Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj: 03-1473/2014 od 23.12.2014. godine pokrenut je likvidacioni postupak u Bobar banci a.d. Bijeljina.
Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH je U okviru svojih zakonskih ovlaštenja svojom odlukom od 23.12.2014. utvrdio je prestanak članstva u programu osiguranja depozita Bobar banci.

**Agencija za bankarstvo Republike Srpske je 10.5.2016. donijela rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske a.d. Banja Luka, koje je na snazi od 11.05.2016. godine. Agencija je takođe donijela Odluku o pokretanju postupka likvidacije Banke Srpske i imenovala Petra Mićića za likvidacionog upravnika.
 
Posebnim zakonom regulirano je osnivanje i rad Razvojne banke Federacije BiH, Sarajevo, koja je pravni sljednik Investicijske banke Federacije BiH d.d., Sarajevo, od 01.07.2008. godine. 


U tabeli možete vidjeti, po abecednom redu, pregled banaka koje posluju u BiH. Sadržaj stranice je informativan. 

Pretražite koje banke posluju u vašem gradu:

Naziv bankeLogo bankeCentrala bankeLink
BANKA SRPSKE A.D.**Banja Luka | Aleja Svetog Save 61 Link->
BOBAR BANKA A.D. *Bijeljina | Njegoseva 1Link->
BOR BANKA D.D.Sarajevo | Obala Kulina Bana 18 Link->
BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D.Sarajevo | Trg djece Sarajeva bb Link->
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.Banja Luka | Aleja svetog Save 13Link->
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.Mostar | Kneza Branimira 2bLink->
INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiHSarajevo | Obala Kulina bana 9aLink->
INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA D.D.Zenica | Trg BiH 1Link->
KOMERCIJALNA BANKA A.D.Banja Luka | Veselina Maslese 6Link->
KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D.Velika Kladusa | Ibrahima Mrzljaka 3Link->
MF BANKA A.D.Banja Luka | Vase Pelagica 22Link->
MOJA BANKA D.D.Sarajevo | Trg medjunarodnog prijateljstva 25Link->
NLB BANKA D.D.Sarajevo | Dzidzikovac 1Link->
NLB RAZVOJNA BANKA A.D.Banja Luka | Milana Tepica 4Link->
NOVA BANKA A.D.Banja Luka | Kralja Alfonsa XIII 37a Link->
PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK A.D.Bijeljina | Karadjordjeva 1Link->
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. Sarajevo | Alipasina 6Link->
PROCREDIT BANK D.D.Sarajevo | Franca Lehara bbLink->
RAIFFEISEN BANK D.D. BiHSarajevo | Zmaja od Bosne bb Link->
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BiHSarajevo | Igmanska 1Link->
SBERBANK A.D. Banja Luka | Jevrejska ulica 71Link->
SBERBANK BH Sarajevo | Fra Andjela Zvizdovica 1Link->
SPARKASE BANK D.D.Sarajevo | Zmaja od Bosne 7Link->
UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka | Marije Bursac 7 Link->
UNICREDIT BANK D.D.Mostar | Kardinala Stepinca bbLink->
UNION BANKA D.D. Sarajevo | Dubrovacka 6Link->
VAKUFSKA BANKA D.D.Sarajevo | Marsala Tita 13Link->
ZIRAAT BANK BH D.D.Sarajevo | Zmaja od Bosne 47cLink->

sparkase-krediti-300x250

Statistika

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Anketa - banke

Da li bi bili žirant?

 

aod-bih

Statistika

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

Kalkulator kredita

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Komitentnalogodavac, koji mora platiti banci dogovore...Vidi sveKomitent - nalogodavac, koji mora platiti banci dogovorenu proviziju za obavljeni posao; stranka.
Kompenzacijanačin izmirenja obaveze između dužnika i p...Vidi sveKompenzacija - način izmirenja obaveze između dužnika i povjerioca, kad između njih postoje dvije ili više obaveza: povjerilac potražuje od dužnika određeni iznos, ali mu istovremeno i duguje određeni (različit ili isti) iznos po nekom drugom osnovu.
Koncernje najviši stepen monopolističkog udruživa...Vidi sveKoncern - je najviši stepen monopolističkog udruživanja. To je udruženje pravno samostalnih preduzeća koja su finansijski podložna određenom zajedničkom vodstvu po kojem dobivaju i ime.
Kontinuirano tržištetržište vrijednosnih papira na kojem se trg...Vidi sveKontinuirano tržište - tržište vrijednosnih papira na kojem se trgovanje odvija neprekidno u toku radnog vremena.
Konto (račun)označava šifru poslovnog događaja ili poje...Vidi sveKonto (račun) - označava šifru poslovnog događaja ili pojedinih oblika imovine, obaveza i kapitala.
Kontokorentni odnosotvaranje nostro računa (domaće banke kod s...Vidi sveKontokorentni odnos - otvaranje nostro računa (domaće banke kod strane banke) ili loro računa (stranih banaka kod domaćih) radi obavljanja međunarodnih transakcija.
Konvertibilijekonvertibilni vrijednosni papiri, odnosno kon...Vidi sveKonvertibilije - konvertibilni vrijednosni papiri, odnosno konvertibilne obveznice i konvertibilne preferencijalne dionice.
Konvertibilnost valutepredstavlja sposobnost jedne valute da se rel...Vidi sveKonvertibilnost valute - predstavlja sposobnost jedne valute da se relativno lako može zamijeniti za drugu valutu ili za zlato.
Konverzijapretvaranje neke valute u drugu stranu valutu...Vidi sveKonverzija - pretvaranje neke valute u drugu stranu valutu.
Konzolaje obveznica bez utvrđenog datuma dospijeća...Vidi sveKonzola - je obveznica bez utvrđenog datuma dospijeća, bez povrata glavnice i s “vječitim” fiksnim kuponskim isplatama prinosa.
Konzorcijje poseban oblik udruživanja društava i/ili...Vidi sveKonzorcij - je poseban oblik udruživanja društava i/ili banaka i drugih organizacija radi zajedničkog finansiranja određenog većeg posla.
Korespondentkorespondentska banka, inostrana banka preko ...Vidi sveKorespondent - korespondentska banka, inostrana banka preko koje domaća banka obavlja međunarodna plaćanja i druge finansijske operacije.
Korespodentska bankabanka sa kojom je domaća banka uspostavila k...Vidi sveKorespodentska banka - banka sa kojom je domaća banka uspostavila korespodentski odnos, pa preko nje može poslovati sa inostranstvom.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>