BERZE

SASE >>INDEXI
VRIJEDNOST
PROMJENA
BIFX
949,64
-0.83 %
SASX-10
631,34
+0.12 %
SASX-30
986,08
+0.03 %

DATUM: 21.07.2017.

BLSE >>INDEXI
VRIJEDNOST
PROMJENA
BIRS
563,96
-0.62 %
ERS 10
322,41
+1.69 %
FIRS
1.759,41
-0.18 %

DATUM: 21.07.2017.

NAPOMENA: Sve informacije su, sukladno pravilima dotične berze,prikazane s odgodom od minimalno 15 minuta. Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupovinu dionica. Korištenje podataka o berzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za ličnu upotrebu korisnika portala www.profitiraj.ba

Indeksi Sarajevske berze

BIFX Bosnian Investment Fund Index prati kretanje cijena investicionih fondova
SASX-10 Sarajevo Stock Exchange Index 10 prati kretanje cjena prvih 10 kompanija na tržištu
SASX-30 Sarajevo Stock Exchange Index 30 ima maksimalno 30 kompanija u svom sastavu, a uključeni su emitenti uvršteni na Primarno Slobodno tržište

Indeksi Banjalučke berze

BIRS Berzanski indeks Republike Srpske
ERS10 Indeks preduzeća Elektroprivrede RS
FIRS Indeks investicionih fondova Republike Srpske                                                                                                                          

Bosnian traded indeks

BATX Od 01.12.2009. godine Bečka berza računa i objavljuje indeks koji uključuje šest najvedih i najlikvidnijih akcija sa Banjalučke i Sarajevske berze. Naziv  indeksa je BATX (Bateks) - Bosnian traded indeks. Informacije o indeksu su dostupne na internet stranicama Bečke berze

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Akceptpredstavlja izjavu lica na koje se vuče mjen...Vidi sveAkcept - predstavlja izjavu lica na koje se vuče mjenica, da će u roku dospjeća mjenice na naplatu isplatiti mjenični dug u cjelini ili djelimično.
Akceptni naloginstrument plaćanja, a često i instrument o...Vidi sveAkceptni nalog - instrument plaćanja, a često i instrument obezbjeđenja budućeg plaćanja.
Akcijski kapital ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i...Vidi sveAkcijski kapital - ukupan iznos kapitala obezbijeđen emisijom i plasmanom akcija kao hartija od vrijednosti vlasničkog karaktera.
Akceptni kreditvrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u ...Vidi sveAkceptni kredit - vrsta kratkoročnog kredita u kojemu banka u okviru ugovorenog akceptnog kredita akceptira mjenice trasirane (vučene) na nju od strane korisnika kredita, te se obavezuje platiti mjenični iznos u slučaju neizvršenja obaveze o roku dospjeća samog izdatnika mjenice ili trasanta.
Akcionarfizičko ili pravno lice koje je vlasnik akci...Vidi sveAkcionar - fizičko ili pravno lice koje je vlasnik akcija u akcionarskom društvu i koje kao takvo vrši svoja imovinska i korporacijska prava u akcionarskom društvu
Akcionarsko društvonastaje udruživanjem kapitala više lica - o...Vidi sveAkcionarsko društvo - nastaje udruživanjem kapitala više lica - osnivača, a na osnovu kupljenih akcija.
Akontacijasuma novca koja se isplaćuje izvršiocu neko...Vidi sveAkontacija - suma novca koja se isplaćuje izvršiocu nekog posla prije početka izvršavanja posla.
Akreditivna raspolaganje korisniku određenog iznosa n...Vidi sveAkreditiv - na raspolaganje korisniku određenog iznosa novca za unaprijed određenu namjenu.
Aktivaukupna vrijednost imovine preduzeća na neki ...Vidi sveAktiva - ukupna vrijednost imovine preduzeća na neki određeni datum (godišnja bilansa stanja obično je s datumom 31. decembra).
Aktivna kamataje kamata koju banka obračunava i naplaćuje...Vidi sveAktivna kamata - je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite. Visina kamate ovisi o opštem nivou kamatnih stopa, valuti kredita, roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika, te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto.
Akumulacijau preduzeću nepotrošena novčana sredstva, ...Vidi sveAkumulacija - u preduzeću nepotrošena novčana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.
Akvizicijaoznačava proces spajanja dvije ili više fir...Vidi sveAkvizicija - označava proces spajanja dvije ili više firme u jednu. Ona koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna firma prestaje s poslovanjem.
Alfa (Alpha)razlika između očekivanog povrata na vrijed...Vidi sveAlfa (Alpha) - razlika između očekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnotežnog očekivanog povrata.
Alfa dioniceoznaka za dionice najvećih kompanija kojima ...Vidi sveAlfa dionice - oznaka za dionice najvećih kompanija kojima se najviše trguje, a izlistane su na Londonskoj berzi. Predstavljaju britanski ekvivalent američkim blue-chip dionicama.
Algoritamoznačava zbir kodiranih pravila i procedura ...Vidi sveAlgoritam - označava zbir kodiranih pravila i procedura za rješavanje određenih problema. Algoritmom se problem rješava skupom pravila, instrukcija i postupaka.
Al pariizraz koji u poslovanju s vrijednosnim papiri...Vidi sveAl pari - izraz koji u poslovanju s vrijednosnim papirima označava da će se oni prodavati po njihovoj nominalnoj vrijednosti. To se ostvaruje u slučaju da prinos na takve vrijednosne papire odgovara onom prinosu koji očekuju kupci na tržištu kapitala.
American Depository Receipts (ADRs)finansijska sredstva koja emituje banka SAD-a...Vidi sveAmerican Depository Receipts (ADRs) - finansijska sredstva koja emituje banka SAD-a koja predstavljaju indirektno vlasništvo nad određenim brojem dionica u preciziranoj stranoj firmi. ADR se čuvaju kao depozit u banci zemlje iz koje je firma.
American optionAmerička opcija koja se može izvršiti (isk...Vidi sveAmerican option - Američka opcija koja se može izvršiti (iskoristiti) u bilo koje vrijeme u toku važenja opcije, uključujući i dan dospjeća.
Američka berza (AMEX)druga po značaju berza vrijednosnim papirima...Vidi sveAmerička berza (AMEX) - druga po značaju berza vrijednosnim papirima u SAD. Specijalizirala se i u trgovanju opcijama.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...