Osiguravajuća društva

U Bosni i Hercegovini trenutno posluju 24 osiguravajuća društva (u FBiH 12, a u RS 12) i jedno društvo za reosiguranje - Bosna RE.
Osiguranje Garant d.d. iz Brčko Distrikta BiH dobilo je dozvolu za rad 28.10.2013. godine, a prvi zvanični podaci o ostvarenoj premiji objavljeni su s januarom 2014.
Jahorina osiguranje VIG od 1.12.2014. godine i formalno počinje poslovanje pod novim imenom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad Banja Luka
Hercegovina osiguranju d.d. Mostar oduzeto je odobrenje za rad 14.10.2010. godine, a Općinski sud u Mostaru 12.01.2011. pokrenuo je postupak likvidacije ovog osiguravajućeg društva.
Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH je Rješenjem od 12.06.2012. godine Lido osiguranju d.d. Sarajevo* oduzela odobrenje za rad. U Lido osiguranju je pokrenut postupak posebne likvidacije i imenovan privremeni upravitelj.
I LOK osiguranje d.d. Sarajevo** ostalo je bez dozvole za rad, a rješenjem Općinskog suda u Sarajevu od 03.04.2013. i 14.05.2013. godine (Službene novine FBiH, broj: 41/13), određeno je provođenje likvidacionog postupka nad ovim osiguravajućim društvom. Likvidacioni upravnik je 5. juna 2013. objavio oglas o otvaranju postupka likvidacije  više...

Pretražite koja osiguravajuća društva posluju u vašem gradu:

Naziv osig. društvaLogoCentrala osiguranjaLink
ASA OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg medjunarodnog prijateljstva 25Link->
AURA OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Bulevar Srpske vojske br. 7Link->
BOBAR OSIGURANJE A.D. Bijeljina | Filipa Višnjića 211Link->
BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 20Link->
BRČKO GAS OSIGURANJE D.D. Brčko Distrikt | Banjalučka 8Link->
CAMELIJA OSIGURANJE D.D. Bihać | 5. Korpusa br. 3Link->
CROATIA OSIGURANJE D.D. Ljubuški | Nikole Kordića bbLink->
DRINA OSIGURANJE A.D. Milići | Trg rudara 1Link->
DUNAV OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Veselina Masleše 26Link->
EUROHERC OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 20Link->
GARANT OSIGURANJE Brčko Distrikt | Banjalučka br 54Link->
GRAWE OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Kralja Petra I Karađorđevića 109/2Link->
GRAWE OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg solidarnosti 2Link->
KRAJINA OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Braće Pantića 2Link->
LIDO OSIGURANJE D.D.* Sarajevo | Hifzi Bjelevca 82/1Link->
LOK OSIGURANJE D.D.** Sarajevo | Branilaca Sarajeva 17Link->
MERKUR BH OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Fra Anđela Zvizdovića 1/A9Link->
MIKROFIN OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Aleja Svetog Save 59Link->
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE A.D. Bijeljina | Sremska 3Link->
SARAJEVO OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Čobanija 14Link->
TRIGLAV OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Trg srpskih junaka 4Link->
TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Dolina 8Link->
UNIQA OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Obala Kulina bana 19Link->
VGT OSIGURANJE D.D. Visoko | Alaudin 1Link->
WIENER OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Kninska 1ALink->
ZOVKO OSIGURANJE D.D. Žepče | Goliješnica bbLink->

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
CACindeks cijena vodećih dionica kojima se trgu...Vidi sveCAC - indeks cijena vodećih dionica kojima se trguje na Pariškoj berzi.
Call markettržište vrijednosnih papira na kojem je trg...Vidi sveCall market - tržište vrijednosnih papira na kojem je trgovina dozvoljena samo u određeno vijeme, tj. za vrijeme aukcije. Aukcijski sistem trgovine koristi se za manje likvidne vrijednosne papire.
Call optionopcija koja daje vlasniku pravo, ali ne i oba...Vidi sveCall option - opcija koja daje vlasniku pravo, ali ne i obavezu da kupi preciziranu količinu sredstava po dogovorenoj cijeni (cijena izvršenja) na dan dospjeća (ili, u slučaju američke opcije, na dan ili prije dospjeća). Prodavac opcije ima obavezu da isporuči osnovno sredstvo ukoliko opciju izvrši kupac.
CAPMCapital asset pricing model (Model vrednovanj...Vidi sveCAPM - Capital asset pricing model (Model vrednovanja cijene / rizika ulaganja sredstava) - Model diverzifikovanog ulaganja sredstava koji vrednuje dodatne uticaje na rizik ukupnog ulaganja ovisno o različitim scenarijima ulaganja.
Carinaporez na uvezena dobra....Vidi sveCarina - porez na uvezena dobra.
Carinska unijazone slobodne trgovine...Vidi sveCarinska unija - zone slobodne trgovine
Cash flowoznačava tok gotovine u poslovanju preduzeć...Vidi sveCash flow - označava tok gotovine u poslovanju preduzeća.
CBOEnajveće centralizirano tržište opcija na d...Vidi sveCBOE - najveće centralizirano tržište opcija na dionice u svijetu.
Cedentje ustupitelj, osoba koja ustupa tražbinu (c...Vidi sveCedent - je ustupitelj, osoba koja ustupa tražbinu (cesija).
CEFTASrednjoevropski sporazum o slobodnoj trgovini...Vidi sveCEFTA - Srednjoevropski sporazum o slobodnoj trgovini, nastao 1992. sa svrhom unapređivanja razmjene i otklanjanja carinskih i drugih trgovinskih prepreka stvaranjem trgovinske zone između zemalja članica.
Centralna bankaje temeljna finansijska institucija novčanog...Vidi sveCentralna banka - je temeljna finansijska institucija novčanog sistema.
CEOglavni izvršni direktor....Vidi sveCEO - glavni izvršni direktor.
CERTIFIKATuvjerenje ili potvrda o kontroliranoj kvalite...Vidi sveCERTIFIKAT - uvjerenje ili potvrda o kontroliranoj kvaliteti robe ili usluga.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>

nados

Statistika

Procredit-odgovornost-350x250

Anketa - osiguranja

Šta Vam je najvažnije pri izboru osiguravatelja?

 

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

aktuarsko dr

bzk-bih