Osiguravajuća društva

U Bosni i Hercegovini trenutno posluje 27 osiguravajućih društava (u Federaciji BiH 13, a u Republici Srpskoj 14) i jedno društvo za reosiguranje - Bosna RE.
Nakon promjene vlasničke strukture u martu 2016. godine Bobar osiguranje a.d. Bijeljina je promijenilo naziv u Atos osiguranje a.d. Bijeljina*.
Euros osiguranje a.d. Banja Luka** novo je osiguravajuće društvo na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj i počelo je sa radom početkom 2016. godine (rješenje za rad Agencije za osiguranje RS dobilo je 22.12.2015. godine).
Central osiguranje d.d. Sarajevo*** počelo je s poslovanjem krajem juna 2016. godine. Društvo su osnovali Visoka škola CEPS-Centar za poslovne studije Kiseljak i Centar Gradnja d.o.o. Široki Brijeg.
SAS-Super P osiguranje a.d. Bijeljina**** registrovano je u Registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 14.07.2016. godine sa osnovnim kapitalom od 2,5 miliona KM. Ovo osiguravajuće društvo je u vlasništvu firmi koje se bave prometom nafte Super Petrol i SAS iz Priboja.   više...

Pretražite koja osiguravajuća društva posluju u vašem gradu:

Naziv osig. društvaLogoCentrala osiguranjaLink
ASA OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 25Link->
ATOS OSIGURANJE A.D.* Bijeljina | Filipa Višnjića 211Link->
AURA OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Bulevar Srpske vojske br. 7Link->
BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 20Link->
BRČKO GAS OSIGURANJE D.D. Brčko Distrikt | Banjalučka 8Link->
CAMELIJA OSIGURANJE D.D. Bihać | 5. Korpusa br. 3Link->
CENTRAL OSIGURANJE D.D.*** Sarajevo | Džemala Bijedića 39 Link->
CROATIA OSIGURANJE D.D. Mostar | Kardinala Stepinca bbLink->
DRINA OSIGURANJE A.D. Milići | Trg rudara 1Link->
DUNAV OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Veselina Masleše 26Link->
EUROHERC OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 20Link->
EUROS OSIGURANJE A.D.** Banja Luka | Bana Milosavljevica 8 Link->
GARANT OSIGURANJE Brčko Distrikt | Banjalučka br 54Link->
GRAWE OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Kralja Petra I Karađorđevića 109/2Link->
GRAWE OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg solidarnosti 2Link->
KRAJINA OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Braće Pantića 2Link->
MERKUR BH OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Fra Anđela Zvizdovića 1/A9Link->
MIKROFIN OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Aleja Svetog Save 59Link->
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE A.D. Bijeljina | Sremska 3Link->
SARAJEVO OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Maršala Tita 29Link->
SAS-SUPER P A.D.**** Bijeljina | Trg Draže Mihajlovića 12Link->
TRIGLAV OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Trg srpskih junaka 4Link->
TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Dolina 8Link->
UNIQA OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Obala Kulina bana 19Link->
VGT OSIGURANJE D.D. Visoko | Alaudin 1Link->
WIENER OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Kninska 1ALink->
ZOVKO OSIGURANJE D.D. Žepče | Goliješnica bbLink->

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Indeksi dionicasu vrsta indeksa kojom se pokušava jednim br...Vidi sveIndeksi dionica - su vrsta indeksa kojom se pokušava jednim brojem ocijeniti kretanje pojedinog tržišta.
Inflacijapredstavlja porast opšteg nivoa cijena....Vidi sveInflacija - predstavlja porast opšteg nivoa cijena.
Inflatorni pritisakje umjereno i postupno povećanje količine n...Vidi sveInflatorni pritisak - je umjereno i postupno povećanje količine novca u opticaju koje izaziva lagani porast cijena i potiče veću investicijsku aktivnost privrednih subjekata.
Inflacijski porezje državni prihod kojem je izvor inflacija. ...Vidi sveInflacijski porez - je državni prihod kojem je izvor inflacija. Država se finansira inflacijskim porezom kada finansira svoj deficit “štampajući” novac.
Informaciona tehnologija (IT)označava proces prikupljanja, obrade, pohran...Vidi sveInformaciona tehnologija (IT) - označava proces prikupljanja, obrade, pohranjivanja i prenos informacija putem računara.
Inicijalni depozit (initial margin)depozit ili iznos koji inicijalno plaćaju i ...Vidi sveInicijalni depozit (initial margin) - depozit ili iznos koji inicijalno plaćaju i kupac i prodavac terminskog ugovora ili opcije kako bi obezbjedili izvršenje posla.
Inkaso posaovrsta posla gdje se vrši naplata po izvršen...Vidi sveInkaso posao - vrsta posla gdje se vrši naplata po izvršenoj isporuci robe.
Insajderstvo (insider dealing)trgovanje na osnovu povjerljivih, privatnih i...Vidi sveInsajderstvo (insider dealing) - trgovanje na osnovu povjerljivih, privatnih informacija.
Insolventnostnesposobnost za plaćanje, situacija u kojoj ...Vidi sveInsolventnost - nesposobnost za plaćanje, situacija u kojoj preduzeće ili druga pravna, odnosno fizička osoba nije u mogućnosti podmiriti dospjele obaveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća – tzv. tehnička insolventnost.
Interest Rate Caps ili Interest Rate Floorsje opcija ukoliko kamatne stope porastu (padn...Vidi sveInterest Rate Caps ili Interest Rate Floors - je opcija ukoliko kamatne stope porastu (padnu) iznad (ispod) određene vrijednosti da će izdavatelj opcije plaćati imatelju razliku.
Interkalarna kamatakamata za vrijeme korišćenja pozajmice, pri...Vidi sveInterkalarna kamata - kamata za vrijeme korišćenja pozajmice, prije početka otplate pozajmice (grejs perioda). Banka kamatu obračunava i naplaćuje kod prijenosa pozajmice u otplaćivanje ili kroz rate/anuitete.
Investicijski anđeoslikoviti izraz za bogate osobe koje, na nefo...Vidi sveInvesticijski anđeo - slikoviti izraz za bogate osobe koje, na neformalnom tržištu kapitala nude kapital za pothvate koji su obično tek u početnoj (start-up) fazi te su visokorizični.
Investicioni fondovispecijalni fondovi koje formiraju institucion...Vidi sveInvesticioni fondovi - specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. To je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite oblike imovine sa ciljem ostvarivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>

Statistika

Procredit-stan-300x250Statistika

Anketa - osiguranja

Šta Vam je najvažnije pri izboru osiguravatelja?

 

rb-magija-vraca-novac-300x250

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

aktuarsko dr

bzk-bih