Osiguravajuća društva

U Bosni i Hercegovini trenutno posluju 24 osiguravajuća društva (u FBiH 12, a u RS 12) i jedno društvo za reosiguranje - Bosna RE.
Osiguranje Garant d.d. iz Brčko Distrikta BiH dobilo je dozvolu za rad 28.10.2013. godine, a prvi zvanični podaci o ostvarenoj premiji objavljeni su s januarom 2014.
Jahorina osiguranje VIG od 1.12.2014. godine i formalno počinje poslovanje pod novim imenom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad Banja Luka
Hercegovina osiguranju d.d. Mostar oduzeto je odobrenje za rad 14.10.2010. godine, a Općinski sud u Mostaru 12.01.2011. pokrenuo je postupak likvidacije ovog osiguravajućeg društva.
Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH je Rješenjem od 12.06.2012. godine Lido osiguranju d.d. Sarajevo* oduzela odobrenje za rad. U Lido osiguranju je pokrenut postupak posebne likvidacije i imenovan privremeni upravitelj.
I LOK osiguranje d.d. Sarajevo** ostalo je bez dozvole za rad, a rješenjem Općinskog suda u Sarajevu od 03.04.2013. i 14.05.2013. godine (Službene novine FBiH, broj: 41/13), određeno je provođenje likvidacionog postupka nad ovim osiguravajućim društvom. Likvidacioni upravnik je 5. juna 2013. objavio oglas o otvaranju postupka likvidacije  više...

Pretražite koja osiguravajuća društva posluju u vašem gradu:

Naziv osig. društvaLogoCentrala osiguranjaLink
ASA OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg medjunarodnog prijateljstva 25Link->
AURA OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Bulevar Srpske vojske br. 7Link->
BOBAR OSIGURANJE A.D. Bijeljina | Filipa Višnjića 211Link->
BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 20Link->
BRČKO GAS OSIGURANJE D.D. Brčko Distrikt | Banjalučka 8Link->
CAMELIJA OSIGURANJE D.D. Bihać | 5. Korpusa br. 3Link->
CROATIA OSIGURANJE D.D. Ljubuški | Nikole Kordića bbLink->
DRINA OSIGURANJE A.D. Milići | Trg rudara 1Link->
DUNAV OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Veselina Masleše 26Link->
EUROHERC OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 20Link->
GARANT OSIGURANJE Brčko Distrikt | Banjalučka br 54Link->
GRAWE OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Kralja Petra I Karađorđevića 109/2Link->
GRAWE OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Trg solidarnosti 2Link->
KRAJINA OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Braće Pantića 2Link->
LIDO OSIGURANJE D.D.* Sarajevo | Hifzi Bjelevca 82/1Link->
LOK OSIGURANJE D.D.** Sarajevo | Branilaca Sarajeva 17Link->
MERKUR BH OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Fra Anđela Zvizdovića 1/A9Link->
MIKROFIN OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Aleja Svetog Save 59Link->
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE A.D. Bijeljina | Sremska 3Link->
SARAJEVO OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Čobanija 14Link->
TRIGLAV OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Trg srpskih junaka 4Link->
TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Dolina 8Link->
UNIQA OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Obala Kulina bana 19Link->
VGT OSIGURANJE D.D. Visoko | Alaudin 1Link->
WIENER OSIGURANJE A.D. Banja Luka | Kninska 1ALink->
ZOVKO OSIGURANJE D.D. Žepče | Goliješnica bbLink->

Rječnik pojmova

Sve A- B- C- Č- Ć- D- - Đ- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- Š- T- U- V- W- X- Y- Z- Ž
TerminOpis
Malusje doplatak na premiju osiguranja zbog nastal...Vidi sveMalus - je doplatak na premiju osiguranja zbog nastalih šteta u proteklom razdoblju koje se zaračunava kod sljedeće obnove police osiguranja.
Market makerbanka, broker ili druga finansijska instituci...Vidi sveMarket maker - banka, broker ili druga finansijska institucija koja je spremna kupiti po kupovnoj cijeni (bid) i prodati po prodajnoj cijeni (ask).
Market userje sudionk na tržištu koji traži kotaciju ...Vidi sveMarket user - je sudionk na tržištu koji traži kotaciju određenog finansijskog instrumenta od market makera. Market user kupuje po prodajnoj cijeni (ask), a prodaje po kupovnoj cijeni (bid). U ulozi market usera se mogu nalaziti preduzeća, institucionalni investitori, banke i sl.
Maržarazlika između prodajne i nabavne cijene. Iz...Vidi sveMarža - razlika između prodajne i nabavne cijene. Iz marže se pokrivaju svi troškovi trgovine. Najčešće se računa kao postotak od nabavne cijene.
Međunarodni monetarni fond (MMF)utemeljen na Konferenciji u Bretton Woodsu 19...Vidi sveMeđunarodni monetarni fond (MMF) - utemeljen na Konferenciji u Bretton Woodsu 1944., a Statut Fonda stupio je na snagu 27.12.1945. Sjedište Fonda je u Washingtonu. Glavni izvor sredstava Fonda su članarine koje su po iznosu jednake kvoti vezanoj za nju. Poseban način pružanja finansijske pomoći državama članicama ostvaruje se prodajom valuta druge države članice ili posebnih prava vučenja (SDR).
Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)znače primjenu međunarodno usvojenih račun...Vidi sveMeđunarodni računovodstveni standardi (MRS) - znače primjenu međunarodno usvojenih računovodstvenih načela u prezentiranju finansijskih izvještaja s ciljem da se omogući što veća međunarodna komparabilnost firmi.
Međubankarska stopaje kamatna stopa na određene vrste kratkoro...Vidi sveMeđubankarska stopa - je kamatna stopa na određene vrste kratkoročnih kredita koje banke jedna drugoj odobravaju.
Mergerspajanje / merdžer; kombinacija vlasništva ...Vidi sveMerger - spajanje / merdžer; kombinacija vlasništva dva preduzeća. Može da se kreira novo preduzeće u kojem se vlasnicima dionica oba prethodna preduzeća daju dionice u novom, ili jedno preduzeće postaje aflijacija drugog.
Mezzoekonomijaza razliku od makroekonomije, koja proučava ...Vidi sveMezzoekonomija - za razliku od makroekonomije, koja proučava globalne veličine (nacionalne ekonomije), i mikroekonomije, koja se bavi ekonomskim pojavama na nivou preduzeća, proizvoda, tržišta i potrošača, mezzoekonomija je onaj dio ekonomske nauke koja istražuje pojedine grane privrede.
Mikrokreditna organizacijaje nedepozitna organizacija čija je osnovna ...Vidi sveMikrokreditna organizacija - je nedepozitna organizacija čija je osnovna djelatnost davanje mikrokredita socijalno ugroženim licima s ciljem razvoja mikropoduzetništva. Radi se o kreditnim organizacijama koje nemaju karakter banaka, niti se osnivaju po proceduri banaka. U nekim državama, kao što je slučaj i u BiH, mikrokreditne organizacije su u nadležnosti Agencije za bankarstvo, obzirom na djelatnost mikrokreditiranja.
Mjenicapredstavlja vrijednosni papir izdavača mjeni...Vidi sveMjenica - predstavlja vrijednosni papir izdavača mjenice, upravljen određenoj osobi i potpisan od izdavača da će određenoj osobi isplatiti određenu svotu novca na određeni datum. Mjenica se može izdati po viđenju, na određeno vrijeme po viđenju, na određeno vrijeme od dana izdavanja i na određeni dan.
Mjenica a datoje izraz kojim se označava takva mjenica na ...Vidi sveMjenica a dato - je izraz kojim se označava takva mjenica na kojoj je dospijeće mjenične tražbine određeno naznačivanjem tačno određenog dana, odnosno datuma.
Mjenica po viđenjuje izraz kojim se označava takva mjenica na ...Vidi sveMjenica po viđenju - je izraz kojim se označava takva mjenica na kojoj je način dospijeća mjenične obaveze označen riječima “po viđenju”. Ova odredba znači da mjenična obaveza dospijeva onda kada je mjenični ovlaštenik podnese na plaćanje.

Ukupno 516 pojmova u rječniku. Vidi sve >>

nados

Statistika

Anketa - osiguranja

Šta Vam je najvažnije pri izboru osiguravatelja?

 

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

pio d

aktuarsko dr

bzk-bih

Raiffeisen bank