Mikrokreditne organizacije
 

U Bosni i Hercegovini dozvolu za rad trenutno imaju 22 mikrokreditne organizacije: 18 mikrokreditnih fondacija (MKF) i četiri mikrokreditna društva (MKD), koja posluju kao profitne organizacije. Od tog broja u Federaciji BiH posluje 13 MKF i jedna MKD, a u Republici Srpskoj aktivno posluje osam mikrokreditnih organizacija, od čega su tri MKD i pet MKF. 
Agencija za bankarstvo FBiH oduzela je 16.10.2012. dozvolu za rad MKF Žene za žene International iz Sarajeva zbog statusne promjene - pripajanja LOK mikrokreditnoj fondaciji iz Sarajeva.
Krajem juna 2012. godine i Mikrokreditnoj fondaciji MIBA Tuzla je oduzeta dozvola za rad zbog pripajanja Mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO iz Tuzle. Ova MKF je prethodno pripojila i MKF Bosansko selo, BOSSEL, iz Srebrenika.
Mikrokreditno društvo Sinergija plus* iz Banja Luke je 4. jula 2012. zbog problema sa tekućom likvidnosti koji su kulminirali blokadom računa od strane jednog broja povjerilaca, podnijela Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. 
Ekonomska kriza, otežani uslovi poslovanja i problemi sa tekućom likvidnošću bez sumnje negativno se reflektuju na mikrokreditni sektor u Bosni i Hercegovini. Sve ovo govori da je mikrokreditnom sektoru potrebno žurno restrukturiranje.
Ipak, treba istaći da je mikrokreditni sektor BiH u poslijeratnom periodu odigrao značajnu ulogu u smanjivanju siromaštva i podršci razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Rezultati ostvareni u prethodnom periodu svrstavali su BiH među zemlje u svijetu koje su najdalje otišle u razvoju ove oblasti finansijske ponude. 
U periodu nakon 1996. godine formiran je respektabilan broj MKO u BiH, sa oko 3.000 zaposlenika, preko 500 filijala/ureda. Donošenjem novog zakona, mikrokreditnim organizacijama omogućena je trasformacija u dva osnovna oblika – mikrokreditne fondacije kao neprofitni i mikrokreditna društva kao profitni oblik, a kao supervizora za sektor definirane su Agencije za bankarstvo u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Mikrofinansije su, inače, nova oblast u finansijskom sektoru u svijetu i smatraju se jednom od najvećih inovacija sa kraja prošlog vijeka. Mikrokreditne organizacij razvile su se u BiH u postratnom periodu kao dio programa implementiranih na ovom području sa ciljem da se interventno pomogne u zapošljavanju i oživljavanju privrednih aktivnosti putem mikrokredita. U tom smislu, početkom 1996. godine, dizajniran je i implementiran Projekat Lokalnih Inicijativa I (LIP I), koji je finansirala Svjetska banka (WB) i jedan broj država donatora. Vlada Bosne i Hercegovine je implementirala LIP I kroz Odjele za Lokalne inicijative pri Fondacijama za zapošljavanje i obuku u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. 
Drugi Projekat lokalnih inicijativa (LIP II) je otpočeo u martu 2002. godine. UNHCR i druge inozemne institucije, kao što su ICMC, CARE, World Vision, CRS, Women for Women International i druge, su također učestvovale u implementaciji projekta mikrofinansiranja u BiH.
Razvojem misije i širenjem mikrofinansijskih organizacija rasle su i potrebe ovih organizacija za zajedničkim djelovanjem i institucionalnim građenjem sektora, te je u januaru 2000. godine Udruženje osnovalo nekoliko organizacija. Prve dvije godine Udruženje je djelovalo kao Projekat, da bi se donošenjem Zakona o udruženjema i fondacijama 2003. godine registrovalo kao Udruženje mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI).

U tabeli možete vidjeti, po abecednom redu, pregled MKO koje trenutno posluju u BiH:

Naziv mikrokreditne org.LogoDirekcijaLink
ADRIA MIKRO MKDMostar | Kneza Višeslava 14 Link->
ALFA-PLUS MKFNema slikeBanja Luka | Jovana Dučića 42Link->
DELTA PLUS MKFNema slikeBanja Luka | Braće Mažar i majke Marije 52Link->
EKI MKFSarajevo | Džemala Bijedića bbLink->
LIDER MKFSarajevo | Skenderija 68Link->
LOK MKFSarajevo | Skenderija 13Link->
MELAHA MKFSarajevo | Hamdije Kreševljakovića 59Link->
MI-BOSPO MKFTuzla | Bosne srebrene bbLink->
MICRO-CREDIT OFFICE MKFNema slikeŠipovo | Vojvode Radomira Putnika 2ALink->
MIKRA MKFSarajevo | Marka Marulića 2/VILink->
MIKRO ALDI MKFGoražde | Panorama bbLink->
MIKROFIN MKDBanja Luka | Save Kovačevića 23Link->
MIKROKREDIT MKFNema slikeSrbac | Mome Vidovića 11Link->
NOVA D MKFNema slikeBijeljina | Miloša Obilića 49Link->
PARTNER MKFTuzla | 15. maja bbLink->
PRIZMA MKFSarajevo | Bistrik Medresa 43Link->
PRVA ISLAMSKA MKFSarajevo | Jukićeva 75Link->
PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVONema slikeBanja Luka | Kralja Petra I Karađorđevića 66Link->
SANI MKFNema slikeZenica | Mehmedalije Tarabara 10Link->
SINERGIJA PLUS MKD*Banja Luka | Mladena Stojanovića 111Link->
SUNRISE MKFSarajevo | Hamdije Kreševljakovića 51Link->
VORTT-INVEST MKFNema slikeSarajevo | Azize Šaćirbegović 128Link->
ZDRAVO MKDBanja Luka | Bulevar Stepe Stepanovića 175 BLink->

amfi udruženje

Statistika

Anketa - mikrokrediti

Imate li povjerenje u MKO?

 

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...

Narodno Pozorište Sarajevo

Raiffeisen bank