Platne kartice


Kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja (posjeduje magnetnu traku i sadrži identifikacijski broj), izdate od banke ili kartičarske kuće i korisniku omogućavaju plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca. 
Prve bankovne kartice u svijetu je izdala BoA, dok je prve kartice na naše prostore proširila kartičarska kuća Diners. Razvoj kartica kao sredstva plaćanja danas rezultira raznolikošću vrsta kartica, brojnošću oblika i velikim brojem izdavatelja. Većina banaka u BiH u ponudi imaju brandove kao što su Maestro, Visa, Mastercard, a sve više su u opticaju American Express (Amex) i Diners.
Kartice se mogu podjeliti na kreditne, debitne i prepaid.
Brojni su razlozi za njihovo korišćenje: ušteda vremena i za korisnika i za trgovce, jednostavnost pri upotrebi, sigurnost u slučaju eventualnog gubitka i raspoloživost svim sredstvima na računu 24 sata dnevno. Korisnik kartice prilikom plaćanja može koristiti novčana sredstva kojima raspolaže na računu (uključujući dozvoljeni minus, odnosno kreditni limit). 
Što se sigurnosti tiče, u slučaju eventualnog gubitka ili krađe kartice, dovoljno je da to korisnik prijavi svojoj banci i kartica tog trenutka biva blokirana, čime je onemogućeno njeno dalje korišćenje. 
Bankovne kartice koriste se za elektronsko poslovanje na POS terminalima ili putem Interneta), te za bankarske transakcije putem bankomata. 
 
Pregledajte koje kartice u svojoj ponudi imaju banke u BiH:
Naziv bankeVrstaKarticaKorisnik
BALKAN INVESTMENT BANKDebitnaVISA Electron Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKKreditnaVISA Classic Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKDebitnaVISA Classic Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKKreditna revolvingVisa Platinum Fizicka lica
BALKAN INVESTMENT BANKDebitnaVisa Business Pravna lica
BOBAR BANKA DebitnaMaestro Fizicka lica
BOBAR BANKA KreditnaMasterCard Standard Fizicka lica
BOBAR BANKA Kreditna revolvingMasterCard Standard Fizicka lica
BOBAR BANKA DebitnaMasterCard Business Pravna lica
BOSNA BANK INTERNATIONALOstaleBBI Club Card Fizicka lica
BOSNA BANK INTERNATIONALDebitnaVisa Electron Fizicka lica
BOSNA BANK INTERNATIONALKreditna BamCard Fizicka lica
BOSNA BANK INTERNATIONALChargeVisa Business Pravna lica
BOSNA BANK INTERNATIONALKreditna Visa Classic Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.ChargeHypo Visa Classic Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.DebitnaHypo Visa Electron Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.RevolvingHypo Visa Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.Prepaid Hypo Visa Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D.DebitnaHypo Visa Business Pravna lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.DebitnaVisa Electron Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.PrepaidVisa Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.KreditnaVisa Revolving Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.ChargeMasterCard Fizicka lica
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.DebitnaMaestro Fizicka lica
INTESA SANPAOLO BANKA BiHKreditnaMasterCard Fizicka lica
INTESA SANPAOLO BANKA BiHKreditnaVisa Charge Fizicka lica
INTESA SANPAOLO BANKA BiHDebitnaVISA Electron - Inspire Fizicka lica
INTESA SANPAOLO CARD BHChargeAmerican Express Fizicka lica
INTESA SANPAOLO CARD BHChargeAmerican Express Gold Card Fizicka lica
INTESA SANPAOLO CARD BHChargeAmerican Express Gold Business Card Pravna lica

Procredit-stan-300x250