Naruči Billans e-računovodstveni servis

Billans je internet poslovno rješenje za mala i srednja preduzeća. Najveća prednost Billansa, kao računovodstveno poslovne usluge, je u tome što firma i računovodstveni servis rade na istim podacima istovremeno, nezavisno od toga gdje se u datom trenutku nalaze.

Korisnici i računovodstveni servis mogu da pristupaju jedino podacima i funkcijama do kojih im je pristup dozvolio administrator korisnika. Billans se može koristiti bilo kada i bilo gdje. Na raspolaganju je 24 sata na dan. Radi na svim uređajima koji imaju pristup internetu (desktop računari, notebook računari, Iphone i Android uređaji…).

Za korišćenje Billansa nije potrebna obuka ili veliko predznanje. U Billans su već ugrađena uputstva, video uputstva i FAQ za podršku samoučenju. Na raspolaganju su i lične online prezentacije i odlična online podrška. O podršci za korisnike brine i mreža Billans partnera i saradnika po čitavoj državi.

Funkcionalnost Billans-a zadovoljava sve zakonom propisane norme evidentiranja poslovnih događaja i pri tome posjeduje izvrstan menadžment dokument sistem koji je odlična podrška poslovnom odlučivanju.

Billans se ne kupuje, za njegovo korištenje/licencu se plaća mjesečna naknada (vidjeti u zagradi) s obzirom na paket koji se koristi. Cijene su izražene bez PDV-a. Paketi Billans-a su potpuno prilagođeni potrebama korisnika-firmi, udruženja i računovodstvenih agencija, a to su:

READ ONLY (10,00 KM / mjesečno)
Rad Only Billans je isključivo namijenjen za online preglede. Dostupne sve funkcije Billans-a bez mogućnosti unosa i edita podataka.

BASIC (30,00 KM / mjesečno)
Basic Billans je podijeljen na dva segmenta - na uslužni i za zalihe.

  • Billans namijenjen za uslužne djelatnosti; omogućava korištenje svih funkcja osim zaliha i plata.
  • Billans za zalihe omogućava neograničeno korištenje svih funkcija sem finansija i namijenjen je za robno materijalnu evidenciju. U cijenu osnovne licence su uključeni jedno preduzeće i jedan korisnik.

SILVER (60,00 KM / mjesečno)
Silver Billans omogućava neograničeno korištenje svih funkcija Billansa, sem plata. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.

GOLD (80,00 KM / mjesečno)
Gold Billans omogućava neograničeno korištenje svih funkcija Billansa. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.

PLATINIUM (50,00 KM / mjesečno) - za računovodstvene agencije
Platinium Billans je isključivo namijenjen za računovodstvene agencije i omogućava korištenje svih funkcija Billansa.

BILLANS ZA UDRUŽENJA (30,00 KM / mjesečno)
Paket za udruženja je isključivo namijenjen za udruženja i omogućava korištenje svih funkcija Billansa.

NAPOMENA: Za svaku narednu kupljenu licencu odobrava se popust od 30%

Za sva pitanja, prijedloge i nejasnoće molimo da nas kontaktirate.

Ukoliko želite naručiti Billans e-računovodstvo popunite tražene podatke.

Procredit-stan-300x250