• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Slavica Penev

Ekonomske i evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana

Region sa ovim modelom rasta više neće moći da obezbijedi kretanje. Moraju se smanjiti budžetska trošenja na tekuće poslove, odnosno usmjeriti ih prvenstveno na produktivna polja, kazala je autorica na promociji knjige

Autor: Profitiraj.ba
Slavica Penev: Ekonomske i evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 27. novembra 2013. godine je predstavljena knjiga 'Ekonomske i evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana', autorice Slavice Penev, kroz koju je predstavila ekonomsku situaciju u regionu u kojem živi manje od 20 miliona stanovnika i koji je relativno slabe ekonomske snage, zbog čega ima velike izazove pred sobom
Autorica je u obraćanju na promociji istakla da je uočen realni rast bruto društvenog (BDP) proizvoda u periodu od 2001. do 2008. godine, ali, kako je kazala, taj rast je baziran na nerealnom modelu rasta, gdje je korištena velika količina jeftinih financijskih sredstava i gdje je bila visoka domaća potrošnja.
“Nakon krize, oporavak zemalja Zapadnog Balkana ide sporo zato što su prekinuti tokovi kapitala i došli smo u situaciju da se suočimo sa sopstvenim mogućnostima da obezbijedimo rast. Region više sa ovim modelom rasta neće moći da obezbijedi kretanje. Moraju se smanjiti budžetska trošenja na tekuće poslove. Budžetska trošenja moraju se prije svega usmjeriti na produktivna polja“, kazala je Slavica Penev.
Kada je u pitanju inostrani dug, BiH je u povoljnijem položaju u odnosu na ostale zemlje regiona, a BiH se sve vrijeme drži u zoni ispod 3 posto zaduženja kada se radi o bilansu sektora države, što je i preporuka Evropske unije.
Javni dug u BiH intenzivno raste, kao i u Srbiji i Crnoj Gori, dok zemlje poput Albanije pokušavaju stabilizovati svoj javni dug. Albanija je, ističe Slavica Penev, veliku količinu sredstava uložila u izgradnji infrastrukture, tako da je dug Albanije otplativiji u odnosu na druge zemlje regiona.
Penev je naglasila da bi se države također trebale preurediti kako bi privukle strane investicije.
“Sama promocija neće doprinijeti puno povećanju stranih ulaganja. Investiciona klima mora da se toliko popravi, ne samo u BiH nego sve zemlje regiona, da bismo bili zanimljivi za kvalitetni inostrani kapital“, kazala je Slavica Penev.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je suizdavač knjige, a recenzent je prof. dr. Fikret Čaušević.
Predstavljanju knjige prisustvovali su Čaušević i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. Željko Šain, a knjiga je ranije promovisana u Rimu, Beogradu i Prištini.
 
Rezime
 
Knjiga 'Ekonomske i evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana', autorice Slavice Penev (Institut ekonomskih nauka, Beograd), se bavi značajem procesa ekonomskih i regulatornih  reformi, kao i značajem napretka u procesu evropskih integracija za stvaranje uslova za održivi ekonomski rast i porast konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana. 
Napredak u tim procesima bi omogućio zemljama regiona ne samo da se  što uspešnije suprotstave efektima globalne finansijske i ekonomske krize, nego i da se što uspešnije integrišu u jedinstveno tržište Evropske unije, i suoče sa pritiscima konkurencije zemalja EU.     
U prvom poglavlju studije autor ukazuje na veoma spor i otežan oporavak privreda zemalja Zapadnog Balkana od efekata globalne ekonomske krize u uslovima smanjenog priliva inostranog kapitala i smanjene izvozne tražnje. Autor ukazuje na neophodnost promene modela rasta, u kome će veći akcenat biti dat investicijama u oblasti proizvodnje, podizanju konkurentnosti i izvoza. 
U drugom poglavlju autor analizira investicioni ambijent u zemljama regiona, ukazujući na njegove slabosti i barijere za obavljanje privrednih aktivnosti. Konkurentnost većine zemalja regiona još uvek znatno zaostaje za konkurentnošću EU-10. Nedovoljna  razvijenost institucionalne i fizičke infrastrukture, relativno niska efikasnost tržišta i radne snage, kao i ograničen potencijal za inovacije, predstavljaju ozbiljna ograničenja konkurentnosti regiona.
Treće poglavlje je posvećeno analizi sprovedenih regulatornih reformi u zemljama regiona.  Autor ukazuje da zakonodavno pravni okvir, kao jedan od ključnih elemenata poslovnog okruženja, ima snažan uticaj na privredne aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana. Autor navodi da su implementacija zakona i neadekvatna institucionalna struktura glavne prepreke za stvaranje povoljnog zakonodavno pravnog ambijenta. 
Agenda 'Bolje’ i 'Pametne’ regulative  Evropske unije je imala značajan uticaj na regulatornu reformu u zemljama Zapadnog Balkana. Mnoge zemlje regiona su sprovele reforme u cilju pojednostavljenja  zakonske regulative i stvaranja konkurentnijeg poslovnog okruženja. Takvi koraci bi trebali biti od posebnog značaja za zemlje regiona u kontekstu harmonizacije sa evropskim zakonodavstvom i primenom nekih segmenata agende bolje i pametne regulaltive.
Četvrto poglavlje predstavlja neku vrstu sinteze prva tri poglavlja, i njihovo stavljanje u kontekst evropskih integracija, ukazujući na tijesnu povezanost ekonomskih i regulatornih reformi sa kopenhaškim kriterijumima, čije potpuno ispunjenje bi stvorilo uslove  za punopravno članstvo zemalja Zapadnog Balkana u EU.
U petom poglavlju autor analizira ulogu parlamenata i njihovih odbora za ekonomiju, finansije i EU integracije u sprovođenju ekonomskih reformi i unapređenju procesa evropskih integracija. Autor ukazuje da bi u  periodu produžene ekonomske krize u zemljama Zapadnog Balkana, parlamenti trebali da igraju aktivniju ulogu u procesu ekonomskih i regulatornih reformi,  a u okviru parlamenata, značajnu ulogu u tom procesu bi trebali da imaju parlamentarni odbori za ekonomiju, finansije i EU integracije. 
 
Izdavači: WFD, Regionalna mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije zemalja Zapadnog Balkana,  Ekonomski fakultet iz Sarajeva, i Institut ekonomskih nauka iz Beograda

Knjiga 'Ekonomske i evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana', autorice Slavice Penev, u PDF izdanju možete vidjeti ovdje

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...