• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Feđa Morankić

ASA osiguranje do kraja 2015. očekuje rast premije na 17 miliona KM

Bruto polisirana premija osiguranja na kraju juna ove godine iznosi 8,5 miliona KM što je za 34% više u odnosu na prethodnu godinu. ASA osiguranje je društvo sa ubjedljivo najvećom ažurnosti isplaćenih šteta na bh. tržištu a očekuje se da će ažurnost isplaćenih šteta sa 31.12.2015. iznositi preko 96%, rekao je direktor i predsjednik Uprave ASA Osiguranja Feđa Morankić, u intervjuu za poslovni portal Profitiraj.ba

Razgovarao: Mirsad Pehilj / Profitiraj.ba
Nedjelja, 13.09.2015
Feđa Morankić, direktor ASA Osiguranja
ASA osiguranje prema podacima na kraju 2014. godine imala je tržišno učešće od 4 posto u Federaciji BiH sa ostvarenom bruto policiranom premijom od 12,3 miliona KM, uz 14 posto rasta. Možete li nam reći rezultate polugodišnjeg poslovanja? Da li je ostvaren planirani rast i da li su rezultati u skladu sa očekivanjima, ne samo po pitanju premije već i ostalih finansijskih rezultata?
 
Mi u ASA osiguranju sa ponosom ističemo naše poslovne rezultate ostvarene prvih šest mjeseci ove godine. Kada je u pitanju rezultat u brutto polisiranoj premiji osiguranja, on sa 30.06.2015. godine iznosi 8,5 miliona KM što je za 34% više u odnosu na prethodnu godinu, te 9% više u odnosu na postavljeni plan. 
Shodno ovim rezultatima možemo konstatovati da je ASA osiguranje d.d. Sarajevo po premijskom rezultatu najbrže rastuće osiguravajuće društvo na tržištu. Zahvaljujući ovim rezultatima značajno smo poboljšali našu tržišnu poziciju i unaprijedili tržišno učešće u odnosu na prethodnu godinu. 
Bitno je istaknuti da je ukupan porast premije generisan i izbalansiran na način da su zastupljene sve vrste osiguranja. Tako smo u prvoj polovini godine imali porast premije obaveznog osiguranja za 31%, a dobrovoljnih vidova osiguranja za otprilike 40%. 
Nadalje, od ukupnog rasta premije nešto više od 40%  odnosi se na brutto polisiranu premiju iz našeg biznisa sa područja Republike Srpske, a 60% rasta odnosi se na organski rast iz našeg biznisa iz FBiH, na čijem tržištu poslujemo već godinama. Naša očekivanja su zadržavanje ove stope rasta i završetak poslovne godine sa premijom od 17 miliona KM, čime bi za nekoliko mjesta unaprijedili našu poziciju na listi društava po visini premije osiguranja. 
Kada su u pitanju ostali parametri poslovanja, ASA osiguranje je sa 30.06.2015. ispunilo zacrtane planirane veličine. Tu prije svega mislimo na kvotu troškova, ažurnost isplate šteta, i efikasnost poslovanja.
 Feđa Morankić: Premija ASA osiguranja na polugodištu porasla devet posto iznad plana
Da li su vaši planovi za cijelu 2015. godinu ostvarivi? 
 
Mislim da su naši planovi vrlo ambiciozni, ali imajući u vidu aktivnosti koje smo poduzeli i energiju koju ulažu naši saradnici u kompaniji, siguran sam da su naši planovi do kraja godine ostvarivi i da ćemo kao društvo u cjelosti ostvariti planove koji su zacrtani od strane vlasnika i nadzornog odbora. 
 
Jačanje pozicije i na tržištu RS
 
U fokusu poslovanja ASA osiguranja, osim jačanja pozicije na području Federacije BiH, jeste i širenje poslovne mreže u Republici Srpskoj. Da li ste sa ovim uspjeli dodatno ojačati poziciju na tržišu cijele države? 
 
Mi smo krajem prošle godine, a u skladu sa našim poslovnim planom, dobili saglasnost Agencije za nadzor osiguranja za otvaranje našeg biznisa u Republici Srpskoj i krajem prošle godine obezbijedili sve formalne pretpostavke za ulazak na to tržište. Već do početka mjeseca marta ove godine uspjeli smo u najvećoj mjeri organizovati našu poslovnu mrežu u Republici Srpskoj pa smo otvorili Glavnu Filijalu u Banja Luci, zatim Filijale Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina i Istočno Sarajevo. 
Posao u  Republici Srpkoj je organizovan kroz 14 prodajnih mjesta i trenutno u Glavnoj Filijali Banja Luka imamo 25 zaposlenih. Time smo u najvećoj mjeri završili proces organizovanja poslovne mreže na području Republike Srpske što znači da nam eventualno, za kompletnu organizaciju ostaje razvoj našeg biznisa u području Istočne Hercegovine i jačanja biznisa na području regije Banja Luka. 
Ono što je najznačanije za nas je da smo širenjem poslovanja na područje Republike Srpske postali mnogo konkurentnije osiguravajuće društvo i društvo spremno svojim klijentima ponuditi uslugu na području cijele Bosne i Hercegovine. 
Tim koji donosi dobar rezultat: Feđa Morankić (D), Miralem Pjanić i Adnan Hodžić, član Uprave ASA osiguranja 
U proteklom periodu vidljivi su i pomaci na uređenju stanja tržišta osiguranja u cijeloj državi. Uveden je i novi način obračuna premije autoosiguranja od strane Agencije za nadzor osiguranja u FBiH, gdje se diferenciraju osiguranici koji predstavljaju rizične grupe od osiguranika koji to nisu. Novina se odnosi i na vozače koji prvi put registriraju automobile jer će oni prilikom prve registracije plaćati puni iznos bez bilo kakvog bonusa. Po Vašem mišljenju, da li su i u kojoj mjeri ove izmjene uticale na uređenje stanja na tržištu osiguranja u BiH gdje je kao rak-rana proteklih godina isticano upravo nepoštivanje premijskog sistema i nelojalne konkurencija u sistemu autoodgovornosti? 
 
Prije svega, ne radi se o novom načinu obračuna premije osiguranja  već o dosljednoj primjeri već postojećih zakonskih rješenja. Na naše veliko zadovoljstvo, aktivnost je potekla od strane menadžmenta Agencije za nadzor osiguranja Federacije, s ciljem dosljedne primjene zakona što se u vrlo kratkom periodu i uz veliko zalaganje direktora Agencije za nadzor, uspjelo uraditi. 
U primjenu se vraća sistem bonusa/malusa, što će sigurno pozitivno uticati na tržište osiguranja u cjelini. To u suštini znači da će osiguranici koji nisu štetnici biti privilegovani u odnosu na one koji jesu na način da će imati dodatne bonuse predviđene premijskim sistemom, dok će osiguranici koji su evidentirani kao štetnici, biti u obavezi platiti dodatnu premiju osiguranja za narednu godinu osiguranja kroz predviđeni premijski utvrđeni sistem. 
Na ovaj način će u dugom i srednjem roku doći do povećanja discipline u saobraćaju na način da će doći do izvjesnog smanjenja broja osiguranih slučajeva koji su pokriveni ovom vrstom osiguranja. Ovim aktivnostima se rješava samo dio problema na tržištu obaveznog osiguranja, ali mi u ASA osiguranju vjerujemo da će upornošću i agilnošću menadžmenta Agencije za nadzor osiguranja FBiH i udruženje društava za osiguranje FBiH i drugi dio problema koji opterećuje tržište obaveznog osiguranja biti riješen. 
 
Ažurnost u obradi i isplati šteta
 
ASA osiguranje je i dalje osiguranje br. 1 u brzini isplate šteta u našoj zemlji?
 
ASA osiguranje je i dalje lider u efikasnosti obrade šteta i ja sam uvjeren da ćemo uz ovaj pristup i ovaj način rada ovu poziciju utvrditi i u 2015. godini kao i u godinama koje slijede. Prema trenutnim zvaničnim izvještajima Agencije za nadzor osiguranja, mi smo i dalje društvo sa ubjedljivo najvećom ažurnosti isplaćenih šteta na tržištu.  Očekujemo da će naša ažurnost isplaćenih šteta sa 31.12.2015. iznositi preko 96%.
 
ASA osiguranje je jedini domaći potpisnik Sporazuma o uslužnom rješavanju materijalnih šteta iz osnova automobilske odgovornosti koji je na snazi od juna ove godine. Kakvi su vam preliminarni rezultati odnosno da li se ostvaruje vidljiv efekat? Da li su klijenti zadovoljni načinom realizacije?
 
Sa zadovoljstvom ističemo da smo mi jedino domaće osiguravajuće društvo, potpisnik navedenog sporazuma. Radi se o izuzetno važnom sporazumu  za tržište osiguranja i sporazumu koji će, prema našem mišljenju promijeniti biznis obaveznog osiguranja u srednjem i dugom roku. Suština sporazuma je da osiguranici mogu materijalne štete po obaveznom osiguranju direktno naplatiti od svojih osiguravača, a da osiguravači potpisnici ovog sporazuma te iznose međusobno refundiraju. 
Za sada mogu da kažem da se implementacija sporazuma odvija bez bilo kakvih problema i da društva za osiguranja vrlo disciplinovano i ažurno rješavaju međusobne obaveze. Krajnji cilj ovog sporazuma je povećanje zadovoljstva osiguranika, brzinom i kvalitetom isplaćenih odštetnih zahtjeva što će društvima, potpisnicima ovog sporazuma generisati značajne benefite i koristi. 
U svakom slučaju radi se o historijski važnom sporazumu za tržište obaveznog osiguranja i siguran sam da će u narednom periodu sve važnije biti koje osiguravajuće društvo je u obavezi da isplaćuje štetu osiguraniku u odnosu na to koliko iznosi sama visina premije osiguranja odnosno cijena osiguranja. 
 
Novi vizuelni znak, nastavak saradnje s Pjanićem
 
ASA osiguranje je ove godine uvelo i novi način procjene šteta putem korištenja online kalkulacijskog programa, na tablet uređajima i bežičnim printerima. Vjerujemo da je i ovo uticalo na jačanje vaše pozicije u segmentu isplate šteta? 
 
Mi smo u našem poslovnom planu za 2015. godinu predvidjeli i određeni broj inovacija. Jedna od tih inovacija je uvođenje web aplikacije novog procesa prijave, procjene i likvidacije šteta iz osnova osiguranja vozila. Time smo prvi na tržištu ponudili model rješavanja šteta u roku od 24 sata uz vrlo sofisticiran IT sistem predviđen za procjenu i obradu šteta.  
Ukratko, ta procedura  podrazumijeva da naši klijenti, bilo gdje u BiH mogu putem naše prodajne mreže, web stranice asa-osiguranje.ba, besplatnog info telefona 080 02 02 09 ili elektronskim putem prijaviti osigurani slučaj u naš kontakt centar. Operateri iz kontakt centra u roku od 15 minuta kontaktiraju podnosioca odštetnog zahtjeva i ugovaraju procjenu prema potrebama i prema željama klijenta. 
Nakon ugovorene procjene, operateri u kontakt centru angažuju jednog od četiri najbliža procjenitelja u BiH i daju nalog za rad. Procjena se vrši odmah, a procjenitelji su ovlašteni da uz pomoć softvera i aplikacije sa kojima raspolažu, na licu mjesta obračunaju, utvrde i usaglase visinu štete sa klijentom. U realnom vremenu se ti podaci povlače u Direkciju Društva ASA osiguranja, Sektor šteta koji potom daje nalog za plaćanje. Sigurno je da se radi o novitetu na tržištu i mi vjerujemo da ćemo efekte ovog načina rada tek osjetiti u narednoj godini. 
ASA Osiguranje je prva na bh. tržištu uvela sofisticirani IT sistem za brzu procjenu i obradu šteta  
Uz sedmu godišnjicu postojanja, ASA osiguranje je predstavilo i novi vizuelni znak što bi uz promotivne aktivnosti bh. nogometnog internacionalca Miralema Pjanića, kao zaštitnog lica vaše kuće, trebalo unaprijediti vidljivost ASA osiguranja među klijentima i partnerima. Planirate li uvođenje novih inovacija u poslovanju? 
 
Mi smo sa početkom ove godine usvojili novi znak kompanije. Znak utjelovljuje vrijednosti društva i proizašao je iz misije i vizije ASA osiguranja. Znak je djelo dva mlada umjetnika iz Sarajeva, Adnana Alagića i Bojana Kanlića, koji su na javnom konkursu između 69 pristiglih radova, izabrani od strane Komisije i ocjenjeni kao najbolji. Sam znak je objavljen na našoj godišnoj press konferenciji, kojim prilikom je i naše zaštitno lice Miralem Pjanić uručio glavnu nagradu i ostale nagrade pobjednicima javnog konkursa te novinarima i gostima zvanično predstavio novi znak ASA osiguranja. 
Moram posebno istaći da naši poslovni rezultati u 2013., 2014, i 2015. godini su sigurno značajnim dijelom unaprijeđeni i zbog naše poslovne saradnje sa Miralemom Pjanićem koji u najvećoj mjeri utjelovljuje vrijednosti koje naše društvo promoviše, a to su da smo domaći brend, da smo brzi, efikasni i fleksibilni te se nadam da ćemo nastaviti saradnju i u buduće. 
 

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...