• PDF
  • Ispis
  • E-mail

UNICREDIT BANK

Kreditiranje kompanija i dalje u središtu bankarskog poslovanja u CIE

Struktura izvora finansiranja kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi upućuje na prostor za potencijalno jačanje uloge dužničkih vrijednosnih papira

Autor: UniCredit Bank
Petak, 13.05.2016

Carlo Vivaldi, direktor divizije UniCredita za Centralnu i Istočnu EvropuKreditiranje kompanija ostat će u središtu bankarskog poslovanja u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CIE*), u kojem se u budućnosti očekuje umjeren oporavak, jedan je od ključnih zaključaka nedavne studije ‘Bankarstvo u CIE . Podrška održivom rastu i inovacijama‘, koju je načinio UniCreditov Odjel za stratešku analizu za Centralnu i Istočnu Evropu.
Iako je kreditiranje kompanija u većini zemalja Centralne i jugoistočne Evrope (CESEE) proteklih godina bilo slabo, što se vezuje za niža ulaganja, a djelimično i za veću štednju kompanija, u nekim zemljama je u 2015. godini došlo do ubrzanja rasta kredita kompanijama. Struktura izvora finansiranja kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi ujedno ukazuje da postoji prostor za potencijalno jačanje uloge dužničkih vrijednosnih papira. Izvoz i EU fondovi trebali bi bankama u regiji otvoriti dodatne poslovne prilike.
“Očekuje se da će ukupno ekonomsko okruženje u kojem posluju banke u Centralnoj i Istočnoj Evropi ostati pozitivno. Većina zemalja regije zabilježit će solidan ekonomski rast u 2016. i 2017. godini“, rekao je Carlo Vivaldi, direktor divizije UniCredita za Centralnu i Istočnu Evropu.
Prema UniCreditovom Odjelu istraživanja, realni rast BDP-a u regiji CESEE ove godine bi trebao dosegnuti 3,2 posto, a sljedeće godine 3,3 posto nakon što je u 2015. godini zabilježen rast od 3,5 posto.
U regiji CIE očekuje se stopa rasta od 1,3 posto u 2016. i 2,6 posto u 2017. nakon prošlogodišnjeg rasta od 0,4 posto. Osim toga, očekuje se da će se u 2016. godini ekonomski rast proširiti na sve zemlje Centralne i Istočne Evrope.
Izvor: UniCredit Bank“Nakon globalne finansijske krize 2008. godine jaz u finansiranju kompanija u regiji CESEE postao je pozitivan, što odražava niske potrebe za finansiranjem koje su posljedica nižih ulaganja, a djelimično i više štednje“, rekao je Mauro Giorgio Marrano, zamjenik direktora UniCreditovog Odjela za stratešku analizu za Centralnu i Istočnu Evropu. 
Naprimjer, bruto štednja kompanija izražena kao udio u BDP-u Bugarskoj je u razdoblju od 2009. do 2014. porasla na prosječno 20,2 posto u usporedbi s 15,5 posto u razdoblju od 2004. do 2008. godine, a u Mađarskoj je porasla na prosječno 17,6 posto u usporedbi s 14,1 posto u prethodnom razdoblju. 
Iako nije u svim zemljama regije CESEE došlo do porasta bruto štednje kompanija, pad investicija primjetan je u čitavoj regiji. Očekuje se da će kreditiranje kompanija porasti s jačanjem ekonomskog oporavka i s popravljanjem situacije u zemljama koje su zaostajale za drugima u regiji.
Iako će kreditiranje ostati glavni izvor finansiranja kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, postoji prostor za potencijalno veću ulogu dužničkih vrijednosnih papira.
“Proteklih godina vidjeli smo da je udio finansiranja dužničkim vrijednosnim papirima ponešto porastao u zemljama kao što su Češka, Poljska i Slovačka. Ipak, njegov je udio u većini zemalja još uvijek nizak“, primijetio je Carlo Vivaldi.
U prosjeku udio dužničkih vrijednosnih papira u ukupnom finansiranju kompanija u regiji CESEE iznosi osam posto, dok u Zapadnoj Europi taj procenat iznosi 10 posto, a u Sjedinjenim Američkim Državama 43 posto. Češka, Poljska i Slovačka već su iznad prosjeka regije CESEE. 

Izvor: UniCredit BankDalje poslovne prilike za segment poslovanja s kompanijama banaka mogli bi pokrenuti rastući izvoz i sve bolja apsorpcija EU fondova. Na izvoz u većini zemalja Centralne i Istočne Evrope otpada znatan udio BDP-a, viši nego u eurozoni i viši od globalnog prosjeka. Budući da je eurozona najznačajniji trgovinski partner regije, izvoz bi u većini zemalja Centralne i Istočne Evrope u 2016. i 2017. godini trebao rasti po solidnim stopama višim od globalnog prosjeka.
Izvor: UniCredit BankEvropski fondovi predstavljaju značajan izvor finansiranja za ekonomije regije CEE-EU***, a banke pružaju savjetodavne usluge, te usluge sufinansiranja i finansijskog posredovanja. Za trenutno programsko razdoblje, koje traje od 2014. do 2020. godine, Evropska komisija je predvidjela 200 milijardi eura za zemlje članice iz Centralne i Istočne Evrope u evropskim strukturnim i investicijskim fondovima. Oko 117 milijardi eura namijenjeno je za šest zemalja Centralne i Istočne Evrope, tj. Bugarskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Sloveniji. Od toga je 20 posto ili 23 milijarde eura namijenjeno finansiranju privatnog sektora, gdje je sudjelovanje banaka najveće.
“Oko 3,5 milijarde realizirat će se kroz linije koje će odobriti UniCredit“, procijenio je Carlo Vivaldi, direktor divizije za Centralnu i Istočnu Evropu u UniCreditu.

UniCredit reinvestira 13 milijardi eura u organski rast poslovanja u CIE

UniCredit se smatra dugoročnim strateškim investitorom u Centralnoj i Istočnoj Evropi i posvećen je razvoju svog poslovanja sa stanovništvom i s kompanijama u regiji. Od 2007. godine, divizija UniCredita za Centralnu i Istočnu Evropu reinvestirala je ukupno 13 milijarde eura dobiti prije poreza u regiju.
U 2015. godini bankarska grupacija stekla je preko 1,2 miliona novih klijenata u svim zemljama Centralne i Istočne Evrope u kojima je prisutna, te namjerava svoju bazu klijenata proširiti za dodatnih milion klijenata svake godine do 2018.
Odjel Korporativnog i investicijskog bankarstva u Centralnoj i Istočnoj Evropi u istom razdoblju želi svoj broj klijenata proširiti za oko 10.000 korporacija godišnje.
Prema svom Strateškom planu, UniCredit će uložiti 1,2 milijarde eura u digitalizaciju s ciljem praćenja novih trendova u ponašanju klijenata i smanjenja troškova. Projekcije predviđaju rast broja korisnika internet bankarstva sa sadašnjih pet miliona na 10 miliona, te rast broja korisnika mobilnog bankarstva sa sadašnjih jedan milion na sedam miliona u idućih tri godine.
Očekuje se da će volumen kreditiranja u u Centralnoj i Istočnoj Evropi rasti za 20 milijardi eura, na 106 milijardi eura, u 2018. godini.
“U potpunosti smo predani novom Strateškom planu i njegova implementacija u potpunosti napreduje kako je predviđeno, što se odnosi i na planirano prebacivanje dioničkih društava iz Centralne i Istočne Evrope iz Beča u Milano do kraja 2016. godine. Ovim korakom postavljamo temelje za još štedljiviju strukturu upravljanja i još učinkovitije upravljanje kapitalom i likvidnošću unutar grupe“, rekao je Vivaldi.
UniCredit je bankarska grupacija broj jedan u Centralnoj i Istočnoj Evropi u pogledu mreže, ukupne imovine i geografske diverzifikacije. Bankarska grupacija upravlja širokom mrežom od oko 3.000 poslovnica u 13 zemalja, na koju ukupno otpada oko četvrtine njenih ukupnih prihoda. UniCredit u Centralnoj i Istočnoj Evropi uslužuje više od 26.000 međunarodnih klijenata u sektoru poslovanja s kompanijama. Dva od tri međunarodna klijenta u ovom segmentu iz Njemačke, Italije i Austrije koja posluju u Centralnoj i Istočnoj Evropi uslužuju UniCreditovi internacionalni centri.
Bankarska grupacija ima dugogodišnje iskustvo u poslovanju s državnim i EU programima u regiji Centralne i Istočne Evrope, koji su rezultirali u više od dvije milijarde eura odobrenih kreditnih linija namijenjenih projektima finansiranim iz EU fondova, i još 1,3 milijarde eura ugovora potpisanih s Evropskim investicijskim fondom u prvom programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine. UniCredit je na taj način pružio podršku za više od 8.000 kompanija iz Centralne i Istočne Evrope, uglavnom malih i srednjih poduzeća, sredstvima iz EU fondova i finansijskih instrumenata.
____________
* Regija CIE obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, Tursku i Ukrajinu.
** Regija Centralne i jugoistočne Europe (CESEE) obuhvaća regiju CIE s izuzetkom Rusije, Turske i Ukrajine
*** U ovu grupu ubrajaju se neke od zemalja koje su se priključile EU u 2004. i 2007. – Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija i Slovačka.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...