• PDF
  • Ispis
  • E-mail

RBI / RAIFFEISEN RESEARCH

Ostvaren preokret u bankarstvu SE i JIE, banke u Istočnoj Evropi suočene sa ozbiljnim preprekama

Profitabilnost: RoE u SIE ispod 5 procenata, u SE/JIE iznosi 9,7 procenata. NPL koeficijent u SIE povećan na 9 procenata, a smanjen na 8 procenata u SE i JIE

Autor: Raiffeisen Bank
Četvrtak, 09.06.2016

Karl Sevelda, generalni direktor Raiffeisen Bank InternationalTakozvani ‘Novi normalni’ prag sa strožijim kapitalnim zahtjevima, visokim stepenom angažmana regulatornih tijela, te okruženjem sa kontinuirano ultra niskim kamatnim stopama u još uvijek klimavoj ekonomiji u Rusiji i Ukrajini, jasan su teret po profitabilnost bankarstva SIE*, izjavio je Karl Sevelda, generalni direktor Raiffeisen Bank International AG (RBI).
“Mada je 2015. godina bila još jedna teška godina za bankarsku industriju u SIE, značajan napredak ostvaren je u SE/JIE, gdje se profitabilnost približila 10 procenata RoE. Napredak u bankarskom sektoru SE/JIE odražava poboljšanje ili bar stabilizaciju kvaliteta aktive, dok se rast bilansa stanja postepeno poboljšava. Prvi put je ukupna bankarska aktiva SE/JIE čak nadmašila prag od 1.000 milijardi eura u 2015. godini, odražavajući potencijal rasta regiona. Međutim, nedavno uvedene i/ili razmatrane regulatorne mjere u bankarstvu SE/JIE, poput obaveznih konverzija kredita u stranim valutama ili dodatnih kapitalnih zahtijeva, čine sve težim potpuno korištenje potencijala regiona, a da istovremeno ograničavaju poticaj bankarskog sektora za daljim ekonomskim rastom“, istakao je Sevelda.
On je dodao da su se Rusija i Ukrajina suočile sa ozbiljnim ekonomskim preprekama u 2015. godini.
“Vodeće zapadne banke u SIE, uključujući RBI, su u Rusiji prilagodile svoje poslovne modele, te se više fokusirale na svoje ključne kompetencije na glavnim tržišnim nišama. Povjerenje investitora se opet poboljšava iako, uslijed političkih tenzija u regionu, ekonomski izgled ostaje prigušen. Međutim, uprkos svim ovim izazovima, SIE ostaje region rasta za bankarski sektor, te se predanost u pogledu regiona SIE i dalje isplati”, izjavio je Karl Sevelda.
Ovakva procjena utemeljena je na ključnim rezultatima iz posljednjeg godišnjeg izvještaja bankarskog sektora za zemlje SIE, tj. publikacije RBI/Raiffeisen RESEARCH uz doprinos jedinica mreže RBI-a u SIE i Raiffeisen Centrobank AG. Izvještaj je predstavljen 9. juna 2016. godine na press konferenciji u Beču.

'Novi normalni' prag i prag od 10 procenata

U kontekstu 'Novog normalnog' praga, bankarstvo u SIE mora usavršiti nekoliko pragova od 10 procenata. (1) Aktuelno okruženje zahtijeva najmanje 10-procentni udio na malim i srednjim bankarskim tržištima SE/JIE. (2) Zbog trenutnog strateškog refokusiranja, prosječno prisustvo zapadnih kreditora u SIE smanjeno je na njih devet. (3) Postizanje bar 10 procenata RoE u bankarstvu SIE će vrlo vjerovatno biti jedna teška bitka u narednim godinama. Investitori će zahtijevati RoE premiju od najmanje nekih 1,5 do 2 procenta za kreditore sa eksponiranošću u SIE. U trenutnoj postavci, to bi značilo trošak kapitala za zapadne banke u SIE u rasponu od 11 do 13 procenata u poređenju sa nekih 9 do 10 procenata ili čak manje za zapadnoevropske kreditore. (4) Za SIE kreditore sa eksponiranošću u IE, ostaje izazov svođenja NPL koeficijenata u ovom pod-regionu na nivo ispod 10 procenata. (5) Drugi aspekt 'Novog normalnog' praga u bankarstvu SIE je pomjeranje pondera pod-regiona u smislu ukupne bankarske aktive. Smanjeni fokus na Rusiju i druga tržišta IE implicira da bi se udio Rusije u eksponiranostima vodećih zapadnih banaka u SIE mogao spustiti na ili ispod 10 procenata u 2016. godini.

Ostvaren preokret u bankarstvu SE i JIE

“Mogućnosti za rastom i dalje su prisutne u bankarstvu SIE. Kratkoročno gledano, očekujemo solidan rast na tržištima SE i JIE, uz skori preokret u retail poslovanju. Dugoročno, rast kredita od oko 8 do 10 procenata na godišnjem nivou djeluje ostvariv. Naš izgled za SE/JIE utemeljen je i širim dešavanjima u domenu zapadnog bankarstva, gdje je smanjenje dugovanja, čini se, uveliko postignuto. Imajući u vidu cjelokupan pritisak na marže i profitabilnost, ne bi trebalo podcijeniti potrebe za konsolidacijom bankarstva u SE i JIE,” pojasnio je Gunter Deuber, direktor CEE Bond and Currency Research u RBI/Raiffeisen RESEARCH i jedan od vodećih autora Izvještaja o bankarskom sektoru SIE.
U suštini, IE se suočila sa ozbiljnim preprekama u 2015. godini, a što je evidentno iz značajnog pogoršanja kvaliteta aktive (NPL koeficijent u IE je oko 7 do 9 procenata, a u Ukrajini je 20 do 40 procenata), tim više zbog pada profitabilnosti i RoE za 0,1 procenat (SIE: oko 5 procenata; euro područje: 6 procenata).
Prema mišljenju Deubera, glavni razlog negativne profitabilnosti ponovo je veliki pad u prihodima ukrajinskog bankarskog sektora, a zbog izazova u poslovanju i ogromnim potrebama za rekapitalizacijom. Štaviše, bankarsko tržište IE doživjelo je jednu od najodlučnijih 'čistki' u protekloj deceniji, te je značajan broj banaka napustio tržišta Rusije i Ukrajine 2014. i 2015. godine.

Strani kreditori dokazali svoju otpornost u Rusiji

Elena Romanova, viši stručnjak za bankarstvo SIE pri RBI/Raiffeisen RESEARCH-u i jedan od glavnih autora Izvještaja o bankarskom sektoru za SIE, u svojoj analizi se posebno fokusirala na rusko tržište.
“Obzirom na naš prilično smanjeni makro izgled, očekujemo da ruski bankarski sektor doživi jedan duži period rebalansiranja i inertnosti tokom naredne dvije do tri godine. Međutim, vodeće zapadne banke, poput SocGen, UniCredit, RBI i Citi, iskazale su svoje opredjeljenje prema svom poslovanju u Rusiji, te čak i nadmašile tržište u 2015. godini. U jednom pozitivnijem scenariju, RoE od oko 12 do 13 procenata i dalje se čini dostižnim na ruskom tržištu. Štaviše, glavni zapadni kreditori u Rusiji mogu nastaviti sa napretkom koji su postigli u 2015. sa prosječnim RoE od oko 15 do 17 procenata i to na jednom jedva profitabilnom tržištu. Kod ovih banaka, očekujemo veći fokus na 'strategiji igrača tržišnih niša'. Treba napomenuti da bi takvi 'poslovni modeli tipa butika' u vodećim zapadnim bankama u Rusiji značili povratak na status-quo-ante, odnosno poslovne modele koji su preovladavali prije godina naglog rasta, prije perioda od 2004. do 2013. godine”, smatra Romanova .
Općenito, zapadne banke u SIE više se ne fokusiraju na snažno širenje tržišnih udjela u SIE, nego se pokušavaju pozicionirati u određene profitabilne (niše) segmente (npr. retail). Nastavljaju procjenjivati svoje opće poslovne modele u okviru tržišta SIE sa prilično heterogenim razvojem, te stavljati naglasak na optimizaciju troškova, smanjivanje rizika i targetiranje premium klijentele.
Stoga je trenutno vjerovatnije da ćemo vidjeti da zapadne banke u SIE reorganizuju svoje prisustvo u državi (npr. u pogledu filijala) ili izlaze iz jednog poslovnog segmenta ili tržišta radije nego da se prihvataju velikih M&A aktivnosti u regionu. Ipak, neki manji i oportunistički 'M&A deals' (tj. kupovina portfelja u ciljnim poslovnim segmentima) ostaju i dalje opcija za zapadne banke u SIE. Broj selektivnih 'M&A deals' može se čak donekle povećati kako borba za većom profitabilnošću povećava potrebu sticanja tržišnog učešća u odabranim poslovnim segmentima.

NPL koeficijent SE/JIE i dalje na silaznoj putanji

Kvalitet aktive, koji se mjeri koeficijentom problematičnih kredita (NPL), karakterišu značajne razlike na tržištima SIE. U SE, široko zastupljeni trend za poboljšanje kvalitete aktive nastavio se i u 2015. godini, te je oborio NPL koeficijent na 7,3 procenta (2014. godine bio je 8,5 procenata).
Osim Mađarske u kojoj je NPL koeficijent još uvijek blizu 10 procenata, NPL koeficijent SE bio bi čak i niži sa 6,4 procenata (2014. godine: 6,8 procenata). Tržišta JIE su, do ograničenih razmjera, također doživjela određena poboljšanja u kvaliteti aktive, a NPL koeficijent je smanjen sa 19 na 15 procenata u 2015. godini. Rumunija je zabilježila najveće poboljšanje nakon 'čišćenja' sektora, te smanjila svoj NPL koeficijent sa 20 na 13 procenata.
Suprotno poboljšanoj ili bar stabilizirajućoj kvaliteti aktive u SE i JIE, sva tri tržišta IE pokazuju značajno pogoršanje u proteklih 12 do 18 mjeseci. Zavisno od pristupa mjerenja, NPL koeficijent IE povećan je sa nekih 4 do 6 procenata u 2013. godini na oko 7 do 9 procenata u 2015. godini.
U Rusiji je NPL koeficijent povećan sa 4,5 procenata u 2013. godini na iznad 7 procenata u 2015. godini (nekih 6,5 procenata u kreditiranju corporate segmenta i 9 do 10 procenata kod retail segmenta). Za 2016. godinu, analitičari Raiffeisen RESEARCH-a očekuju skromna dodatna smanjenja kod NPL koeficijenata u bankarskom sektoru IE, a koja potiču uglavnom iz Rusije i djelimično Bjelorusije.
Prema Deuberu i Romanovoj, glavni izazov za 2016. godinu bit će da NPL koeficijent ostane ispod praga od 10 procenata u SIE. Čini se da je NPL koeficijent SE/JIE i dalje na silaznoj putanji, te je moguće da spadne ispod 8 procenata. Obzirom da bi se NPL koeficijent IE mogao približiti pragu ili biti iznad praga od 10 procenata, očekuje se da će NPL koeficijent za SIE region biti neznatno ispod 10 procenata.
U 2015. godini, profitabilnost u bankarstvu SIE ponovo daje mješovitu sliku. Cjelokupni RoE u SIE je ispod 5 procenata (u 2014. godini: 6,9 procenata), a u poređenju sa RoE od oko 6 procenata u euro području.
Postoji značajna i široko usmjerena smetnja za profitabilnost u svim bankarskim tržištima IE, uključujući i Rusiju. RoE u IE je bio na minus 0,1% u 2015. godini. Istovremeno je napravljen značajan napredak u SE i JIE sa 9,7 procenata RoE.
U poređenju sa 2014. godinom kada su postojala tri negativna bankarska tržišta u SE/JIE (Mađarska, Slovenija i Rumunija), samo je Hrvatska poslovala sa gubitkom u 2015. godini.

Koeficijent pokrivenosti kredita depozitima: Napredak u SIE

Slijedeći trend prethodnih godina, karakteristika skoro svih bankarskih tržišta u SIE je jako solidna baza depozita u 2015. godini, koja je u većini slučajeva značajno nadmašila rast kredita. Stoga se cjelokupni koeficijent pokrivenosti kredita depozitima u bankarskom sektoru SIE značajno dalje poboljšao u 2015. godini, dostižući višegodišnji niski nivo.
Trenutno koeficijenti pokrivenosti kredita depozitima u SE i JIE iznose 92, odnosno 86 procenata respektivno, a što su nivoi koji nisu viđeni još od 2005./2006. godine. Ako se uzme u obzir koeficijent pokrivenosti kredita depozitima IE od 88 procenata, cjelokupni koeficijent pokrivenosti kredita depozitima SIE iznosi nešto manje od 90 procenata. Oba ključna tržišna segmenta u Rusiji (kreditiranje u lokalnoj i stranoj valuti) karakterišu koeficijenti pokrivenosti kredita depozitima ispod 100 procenata, što je odraz trenutne situacije prekomjerne likvidnosti i nedostatka potražnje za kreditima. Za veće univerzalne bankarske modele, trenutno je moguće djelovanje na svim bankarskim tržištima SIE sa koeficijentima pokrivenosti kredita depozitima znatno ispod 100 procenata.
___________
*U skladu sa Izvještajem bankarskog sektora, termin Centralna i Istočna Evropa (CIE) podrazumijeva podregione Centralne Evrope (CE) - Češku Republiku, Mađarsku, Poljsku, Slovačku i Sloveniju, Jugoistočne Evrope (JIE) - Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju i Srbiju te Istočnu Evropu (IE) - Bjelorusiju, Ukrajinu i Rusiju. 

Izvještaj o bankarskom sektoru SIE dostupan je na http://www.rbinternational.com/ceebankingsectorreport2016

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...