• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Dopunjeno BH izdanje

Osnove strateškog marketinga

Ovaj univerzitetski udžbenik, autora Melike Husić-Mehmedović, Jurice Pavičića, Vladimira Gnjidića i Nikole Draškovića, rezultat je saradnje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Knjiga 'Osnove strateškog marketinga' - dopunjeno i izmijenjeno BH izdanjeNa Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je promovirana knjiga 'Osnove strateškog marketinga' – dopunjeno i izmijenjeno BH izdanje. Autori ove knjige su Melika Husić-Mehmedović iz Sarajeva, te Jurica Pavičić, Vladimir Gnjidić i Nikola Drašković iz Zagreba, a izdavač je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Prvo izdanje knjige 'Osnove strateškog marketinga' je objavljeno 2014. godine u Zagrebu kao univerzitetski udžbenik za studente marketinga, ali i kao priručnik za praktičare iz ove oblasti, te same predavače.
"Knjiga Osnove strateškog marketinga je oslikana brojnim primjerima iz prakse, te je zato izvrsno štivo kako za studente marketinga, tako i za praktičare koji ova pitanja apliciraju svakodnevno u svojim organizacijama. Također, predstavlja pozitivan primjer među institucionalne suradnje Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, od čega imaju koristi i profesori i studenti i visoko obrazovanje općenito", rekla je prof. dr. Melika Husić-Mehemdović, autor knjige.
Veliki doprinos u pisanju slučajeva su dali i sami studenti, jer su njihova istraživanja za doktorske, magistarske, te diplomske radove poslužili kao temelj za pisanje slučajeva iz prakse. Tako su dobijeni aktuelni podaci sa bh. tržišta o pitanjima koja se tiču ove materije.
Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu promovirana knjiga 'Osnove strateškog marketinga' - dopunjeno BH izdanje“Ova knjiga je rezultat sinergijskog djelovanja akademskog i poslovnog svijeta, teorijskog i praktičnog znanja, međuuniverzitetske i katedarske saradnje. Posebno su bitni brojni praktični primjeri koji se odnose na bh. tržište sa primjerima iz domaće prakse i slučajevima koji nalaze uporište u provedenim istraživanjima na našem tržištu. Ovim je knjiga dobila i jednu veću praktičnu vrijednost za bh. tržište. Pozdravljam ovu i pozivam na dalje profesionalne, stručne, nastavničke i studentske saradnje među našim fakultetima, kako bismo zajedničkim intelektualnim snagama svakodnevno doprinosili razvoju domaće akademske i poslovne zajednice“, istakao je prof. dr. Kemal Kozarić, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...