• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Novi Zeland nudi najbolje uslove za žene poduzetnice

Mastercard Indeks ženskog preduzetništva otkriva u kojim zemljama su najbolji uslovi za podršku ženskog poslovanja

Autor: Profitiraj.ba
Utorak, 07.03.2017

Novi Zeland, Kanada, SAD, Švedska i Singapur nude najbolje uslove za podršku firmi u ženskom vlasništvuŽensko preduzetništvo se često zasniva na potrebi za zaposlenjem i odlučnosti, ali su i stimulativni uslovi u okruženju, kao što su pristup finansijskim uslugama i jednostavnost poslovanja, neophodni da otvore put za napredak firmi u vlasništvu žena, pokazali su rezultati prvog Mastercard Indeksa ženskog preduzetništva.
Ovi stimulativni uslovi su od ključne važnosti za prevazilaženje dvije glavne prepreke koje najviše obeshrabruju žene da postanu preduzetnice, a to su kulturne predrasude i manje mogućnosti za njihovo napredovanje, navodi kompanija Mastercard u istraživanju u kojim zemljama su najbolji uslovi za podršku ženskog poslovanja.
Uopšteno posmatrano, razvijena tržišta se nalaze na vrhu liste, a na prvim mjestima se nalaze Novi Zeland (74,4), Kanada (72,4), Sjedinjene Države (69,9), Švedska (69,6), Singapur (69,5).
Ove zemlje imaju najbolje uslove za podršku kompanijama u ženskom vlasništvu, visok kvalitet upravljanja i jednostavnost poslovanja.
Sa druge strane, u zemljama sa slabijom privredom postoji ogroman broj žena preduzetnica, koje na taj korak pokreće potreba za zaposlenjem i zaradom, a ne inspiracija za korištenje novih poslovnih prilika.
Tako je na primjer u Ugandi čak 34,8% firmi u vlasništvu žena u odnosu na ukupan broj vlasnika firmi. Slijedi Bocvana (34,6%), Novi Zeland (33,3%), Rusija (32,6%), Austrija (32,4%), Bangladeš (31,6%),
Vijetnam ( 31,4%), Kina (30,9%), Španija (30,8%), Sjedinjene Države (30,7%)...
”Naše istraživanje pokazuje da kroz povećanje pristupa ključnim mrežama, žene imaju veće šanse da iskažu svoj puni potencijal, postignu svoje ciljeve i na kraju, da ubrzaju inkluzivni rast“, izjavila je Ann Cairns, predsjednica sektora međunarodnih tržišta u kompaniji Mastercard.
Indeks također istražuje različite faktore koji pomažu ili ometaju žene preduzetnice. Uganda (34,8 %), Bangladeš (31,6 %), Vijetnam (31,4 %) i Kina (30,9 %) nalaze se na listi deset najboljih tržišta kada se posmatra procenat žena vlasnica firmi u ukupnom broju vlasnika preduzeća. U ovim zemljama, žene koriste poslovne mogućnosti koje se ne oslanjaju isključivo na znanje ili inovacije.
Međutim, za uspješne firme je potrebno više nego samo odlučnost. Da bi se pomoglo ženama preduzetnicama da napreduju, one moraju imati pristup finansijskim uslugama i proizvodima; da im je omogućeno jednostavno poslovanje, da imaju snažnu podršku za mala i srednja preduzeća i kvalitet upravljanja, kao što se vidi na primjerima Novog Zelanda (74,4%), Kanade (72,4%), SAD (69,9%), Švedske (69,6%) i Singapura (69,5%), koji zauzimaju prvih pet mjesta na listi.
Postoje i druga tržišta, kao što su Filipini (68,4%), Peru (64,3%), Malezija (63,9%), Kina (61,3%) i Meksiko (59,1%) gdje uslovi za preduzetnice nisu naročito podsticajni, ali je lokalna preduzetnička scena veoma energična. Žene preduzetnice ovdje često pokreće jaka želja za uspjehom.
Loši rezultati tržišta kao što su Indija (41,7%), Saudijska Arabija (37,2%) i Egipat (34%) ukazuju na činjenicu da kulturne predrasude protiv žena ozbiljno umanjuju njihovu sposobnost da dođu na liderske pozicije i iskoriste preduzetničke mogućnosti.
Indeks pokazuje da su neke od najvećih prepreka koje sprečavaju žene da se upute u posao: nedostatak finansijskih sredstava ili početnog investiranja, regulatorne restrikcije i institucionalna ne-efikasnost, nedostatak samopouzdanja i preduzetničkog duha, strah od neuspjeha, društveno-kulturološka ograničenja i nedostatak obuke i obrazovanja. Na skoro svih 54 tržišta koja su učestvovala u istraživanju, makar jedno od ovih ograničenja sprečava napredak žene kao vlasnika firmi.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo