• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Banke u FBiH ostvarile u 2016. dobit od 173 miliona KM

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 13 banaka u ukupnom iznosu od 212 miliona KM, dok su dvije banke iskazale gubitak u iznosu od 39 miliona KM

Autor: M.P. / Profitiraj.ba
Utorak, 28.03.2017

Banke u FBiH lani su ostvarile najbolji finansijski rezultat od 1996.  (Izvor: Agencija za bankarstvo FBiH)Banke u Federaciji BiH ostvarile su u 2016. godini dobit u iznosu od 173 miliona KM, što je najbolji finansijski rezultat od 1996. godine.
Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 13 banaka u ukupnom iznosu od 212 miliona KM, dok su dvije banke iskazale gubitak (Addiko Bank oko 37,63 miliona KM i ProCredit Bank 876.000 KM), u iznosu od blizu 39 miliona KM, nerevdiriani su podaciji Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Razlog značajnog rasta finansijskog rezultata ukupnog sektora u 2016. godini prvenstveno je uticaj manjeg ostvarenog gubitka kod jedne veće banke, ali i ostvarenja veće dobiti kod banaka koje su pozitivno poslovale i u prošloj godini (efekat 16 miliona KM). S druge strane, negativan efekat od 23 miliona KM je prvenstveno rezultat ostvarene manje dobiti u odnosu na 2015. godinu kod dvije veće banke.
Finansijski rezultat ukupnog sistema zadnjih nekoliko godina je pod ključnim pozitivnim uticajem dvije najveće banke u sistemu, a negativnim jedne velike banke.
Nakon 2001. godine, kada je na nivou sistema ostvaren gubitak u iznosu od 33 miliona KM, započeo je pozitivan trend uspješnog poslovanja, koji je zbog širenja globalne ekonomske i finansijske krize u 2008. godini zaustavljen, tako da je došlo do značajnog pada profitabilnosti ukupnog bankarskog sistema u Federaciji BiH.
U 2010. godini, kao posljedica negativnog uticaja krize, pad profitabilnosti je bio najizraženiji. Međutim, u 2011. i 2012. godini zabilježena su pozitivna kretanja u segmentu profitabilnosti, u 2013. godini trend je suprotan i na nivou sistema ostvaren je neznatan gubitak, da bi u 2014., 2015. i 2016. godini bankarski sektor ostvario najbolje finansijske rezultate od 1996. godine.
Na kraju 2016. godine u Federaciji BiH je bankarsku dozvolu imalo 15 banaka, što je za dvije banke manje nego u 2015. godini zbog statusnih promjena pripajanja. To se odrazilo i na broj zaposlenih kojih je na kraju prošle godine bilo 6.615, što je za 1 posto ili 68 zaposlenih manje u odnosu na kraj 2015. godine.
Bilansna suma bankarskog sektora na kraju 2016. godine iznosila je 18,4 milijarde KM i za 1,2 milijardu KM ili 7,1 posto je veća nego na kraju 2015. godine. Rast bilansne sume na strani izvora (pasive) prevashodno je rezultat rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je i u 2016. godini nastavljen trend smanjenja kreditnih obaveza.
Struktura aktive imala je manje promjene vezane za ključne imovinske stavke: smanjenje učešća kredita sa 67,7% na 66,8%, povećanje učešća vrijednosnih papira za trgovanje sa 5,1% na 5,9%, dok je učešće novčanih sredstava od 28,3% ostalo na istom nivou kao i na kraju 2015. godine.
Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u 2016. godini zabilježili su rast od 5,7% ili 659 miliona KM i na kraju godine su iznosila 12,3 milijarde KM. Koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 12,9%, koliko je iznosio na kraju 2015. godine, smanjen na 11,7% na kraju 2016.
Depoziti, s učešćem od 77,1% u ukupnoj pasivi sektora i iznosom od 14,2 milijarde KM i dalje su najznačajniji izvor za finansiranje banaka u FBiH, a depoziti stanovništva s učešćem od 57,5% i iznosom od 8,2 milijarde KM su najveći sektorski depozitni izvor.
Ukupan kapital banaka iznosio je 2,7 milijardi KM (dionički 1,2 milijarde KM) i veći je za 5,4% ili 138 miliona KM, najvećim dijelom iz osnova ostvarene dobiti tekućeg perioda, te dokapitalizacije kod tri banke, navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH.
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, krajem 2016. iznosio je 15,7%, što je za 0,6% više nego 2015. godine, kada je iznosila 15,1%, i dalje je znatno viša od zakonskog minimuma (12%), što predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | Registracija

Anketa - banke

Da li bi bili žirant?

 

aod-bihStatistika

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...