• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Prof. dr. Nikola Grabovac

Pad kapitalizma i početak filantropizma

Knjiga sadrži devet poglavlja i preko 850 stranica, a biće dostupna bez naknade na internetu u PDF formatu

Nova knjiga prof. dr. Nikole GrabovcaNova naučno-stručna knjiga profesora dr. Nikole Grabovca pod nazivom 'Pad kapitalizma i početak filantropizma' bit će promovisana 22. aprila 2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Courtyard by Marriott hotela.
U knjizi se analizira i dokazuje, na naučnoj i stručnoj osnovi nužnost da kapitalizam mora otići sa svjetske scene, jer on unosi haos u daljnju egzistenciju stanovništva.
Kapitalizam je, navodi se, neophodno zamijeniti novim svjetskim društveno ekonomskim poretkom: Filantropizmom. To bi bio novi društveno-ekonomski poredak koji će zaustaviti razne negativnosti koje stalno razvija kapitalizam, a naročito početkom 21. vijeka.
Filantropizam će pokušati riješiti probleme siromaštva, nezaposlenosti, gladi, bijede i besperspektivnosti u preko 120 zemalja svijeta u kojima živi preko5,1 milijardi stanovnika u izuzetno siromašnim i nerazvijenim državama. I ostali dio razvijenog čovječanstva (preko 70 država, sa više od 1,3 milijarde stanovnika) nastavit će svoj rast i razvoj u filantropizmu.
U knjizi se navode konkretna rješenja i razmišljanja u sferi makro i mikro ekonomije (poreski sistem, carine, monetarna politika, budžetska politika, vanjsko-trgovinska politika, raspodjela viška vrijednosti i sl).
Posebno se obrađuje i ukazuje na već sadašnje postojanje Ilegalne svjetske vlade, kao i potrebu ukidanja postojećeg Međunarodnog monetarnog Fonda (MMF) i Svjetske banke (WB), te uspostavu novog svjetskog filantropskog finansijskog sistema.
Knjiga sadrži devet poglavlja i preko 850 stranica. Knjiga će biti nakon prezentacije dostupna bez naknade na internetu u PDF formatu.
Promotori knjige su: Profesor dr. Milenko Dostić i Doc. dr. Slobodan Vujić.
 Knjiga sadrži devet poglavlja i preko 850 stranica

rb-magija-vraca-novac-300x250

Statistika

Procredit-stan-300x250

Nova izdanja

Kursna lista

Pregled kompletne kursne liste...