• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Ombudsmen FBiH: Oprez pri uzimanju kredita sa promjenljivom kamatom!

Kod kamatnih stopa sa klauzulom promjenljivosti postoji rizik rasta kamatne stope u periodu otplate kredita, upozorava Ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH

Autor: Profitiraj.ba
Srijeda, 17.05.2017

Većina banaka u aktuelnoj ponudi nude kredite sa nižim kamatnim stopamaVećina banaka u aktuelnoj ponudi nude kredite sa nižim kamatnim stopama od onih koji su plasirani u proteklom periodu, zatim sa dužim rokovima otplate i većim iznosima nenamjenskih kredita.
Ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH u cilju bolje informiranosti i zaštite upozoravaju korisnike finansijskih usluga da posebno obrate pažnju na vrste kamatnih stopa u kreditiranju građana i potencijalnim rizicima koje sa sobom nose.
Kod kamatnih stopa sa klauzulom promjenljivosti postoji rizik rasta kamatne stope u periodu otplate kredita, odnosno kod ovakvih kredita kamatna stopa se mijenja i varira sa promjenom referentnih vrijednosti (EURIBOR, stopa inflacije i drugih vrijednosti), pa tako korisnik kredita ne može unaprijed znati koliko će tokom trajanja kredita u konačnom iznosu platiti banci za pozajmljena sredstva, upozorava Ombudsmen za bankarski sistem FBiH.
"Ponude banaka sa inicijalno ugovorenom niskom kamatnom stopom, koja se sastoji od fiksnog dijela (marže) banke i promjenljivog dijela koji je najčešće EURIBOR – evropska referentna kamatna stopa, koja je već odavno zbog intervencionističkih mjera ECB oko nule (0), ne znači da se u nekom izvjesnom periodu neće dogoditi porast referetnih vrijednosti, što će prouzrokovati rast kamatne stope na kredit i vašeg anuiteta.
Ukoliko odlučite da kredit 'refinansirate' sa novim kreditom, na duži rok otplate i nižom, ali promjenljivom kamatnom stopom, treba znati da se visina kamatne stope može promijeniti u toku otplate kredita, a u vezi s tim i mjesečni anuitet će biti veći od inicijalno ugovorenog, što može imati utjecaja na vaše finansijsko stanje", upozorava Ombudsmen za bankarski sistem FBiH.
Također, upozorava Ombudsmen, ugovaranjem dužeg roka otplate s ciljem smanjenja anuiteta klijenata povećava se iznos kamate koji se plaća banci, a ujedno je i veća mogućnost promjene (rasta) kamatne stope.
S druge strane, ugovoranje fiksne kamatne stope, podrazumijeva nepromjenjivost kamatne stope za sve vrijeme trajanja otplate kredita, te nezavisno o kretanjima na tržištu i referentnim vrijednostima, kamata ostaje ista.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo