• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Sarajevo sjedište Sekretarijata Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi

Autor: Profitiraj.ba
Srijeda, 14.06.2017

U Sarajevu će biti sjedište Sekretarijata Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u JI Evropi Vijeće ministara na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih zemalja država članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima države domaćina u vezi sa Sekretarijatom Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi.
Cilj Sporazuma je da Sekretarijatu, čije sjedište će biti u Sarajevu, omogući efikasno obavljanje svojih operativnih zadatka i dužnosti.
Glavni ciljevi Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi treba da doprinesu građenju institucionalnih kapaciteta organizacija za upravljanje katastrofama kako bi jačale mjere prevencije i sprečavanja u zemljama regiona.
Između ostalog, predviđeno je da Inicijativa služi kao regionalna mreža i da olakšava prevenciju i pripremljenost za prirodne i katastrofe koje uzrokuje ljudski faktor, te da jača bilateralnu i multilateralnu saradnju, kao i da ocjenjuje programe pripremljenosti za katastrofe i izrađuje strategije za njihovo jačanje.

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

rb-magija-vraca-novac-300x250

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo