• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Saradnja BiH i Kine u okviru Inicijative pojasa i puta

Autor: Profitiraj.ba
Srijeda, 14.06.2017

Vijeće ministara usvojilo izvještaj o saradnji BiH i Kine u okviru Inicijative pojasa i puta (Foto: Arhiv)Vijeće ministara BiH na danađnjoj sjednici je usvojilo Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o zaključenju Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u okviru Inicijative ekonomskog pojasa puta svile i pomorskog puta svile za 21. vijek.
Memorandumom je dogovoreno da će Bosna i Hercegovina i Kina zajedno raditi u okviru Inicijative pojasa i puta kako bi ostvarili razvoj i prednosti u području političkog dijaloga, ekonomske komplementarnosti i razmjene.
Dvije zemlje će promovirati bilateralnu saradnju na osnovu principa širokih konsultacija, zajedničkog doprinosa i obostrane koristi. Saradnja će biti usmjerena, ali bez ograničenja, na sljedeća područja: transport, logistiku i infrastrukturu; trgovinu i promociju ulaganja; energetiku i kulturu i razmjenu između ljudi.
Također, očekuje se da će i druge zemlje duž Pojasa i puta intenzivirati saradnju, razviti i pojačati povezanost u regiji, zajednički izgraditi međunarodne privredne koridore, produbiti sveukupnu saradnju i zajednički uspostaviti otvoren, inkluzivan i uravnotežen okvir za ekonomsku saradnju koji će biti koristan za sve i koji će promovirati mir i razvoj regije.
Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju Koordinacionog odbora za sigurnosnu, protokolarnu i medijsku pripremu zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, koja će biti održana početkom jula ove godine u Sarajevu. Za predsjedavajućeg Koordinacionog odbora imenovan je ministar komunikacija i prometa Ismir Jusko.
Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke kojim se Bosni i Hercegovini na raspolaganje daje dotacija u iznosu oko 19 miliona eura.
Sredstva su namijenjena za dodatne mjere zaštite okoliša u energetskom sektoru, u iznosu 5,5 miliona eura te odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda u Zenici i prateće mjere uz ovaj projekt, u iznosu 13,5 miliona eura.

Vojna pomoć Kine od 2,66 miliona KM

Vijeće ministara je utvrdilo Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva narodne odbrane NR Kine o vojnoj pomoći Bosni i Hercegovini od oko 2,66 miliona KM.
Potpisivanjem ovog sporazuma unapređuje se odbrambena saradnja sa Narodnom Republikom Kinom i doprinosi modernizaciji i operativnosti Oružanih snaga BiH.


Marinko Zeljko novi direktor DRARNS-a

Vijeće ministara BiH, na osnovu mišljenja Agencije za državnu službu BiH, imenovalo je Marinka Zeljka na dužnost direktora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine.

Predložene izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

Vijeće ministara je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH kojim se definira pojam javnog poticanja na nasilje i mržnju.
Za poticanje na nasilje i mržnju protiv grupe osoba ili člana neke grupe, o čemu odlučuje sud, predviđena je kazna zatvora od najmanje jednu godinu. Prijedlogom zakona je definirano da se kazna zatvora zamjenjuje novčanom kaznom tako što se svaki dan izrečene kazne zatvora izjednačava sa 100 KM novčane kazne. Zakonske odredbe koje reguliraju zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom neće se primjenjivati na počinioce krivičnih djela protiv integriteta BiH i krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.
Predloženim zakonom je predviđeno izvršavanje kazne 'kućnim zatvorom sa elektronskim nadzorom', čime bi se uštedjela znatna finansijska sredstva i rasteretili zatvorski sistem i ljudski resursi. Ovakav način izvršenja kazne zatvora primjenjivao bi se za osobe koje su osuđene na kaznu zatvora do jedne godine, što podrazumijeva da se radi o lakšim krivičnim djelima.
Predlagač, Ministarstvo pravde, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

rb-magija-vraca-novac-300x250

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo