• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Brisel: Vijeće SP konstatovalo napredak BiH u procesu EU integracija

Autor: Profitiraj.ba
Ponedjeljak, 10.07.2017

Sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruzivanje između BiH i EU u BriseluVijeće za stabilizaciju i pridruživanje (Vijeće SP) između Bosne i Hercegovine i Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu pozdravilo je evropsku perspektivu BiH kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.
Sastankom je predsjedavala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini. Delegaciju Bosne i Hercegovine je predvodio predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, zajedno s ministrom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Mirkom Šarovićem i ministrom za vanjske poslove Igorom Crnatkom, te zamjenikom ministra finansija i trezora BiH Mirsadom Žugom. Sastanku je prisustvovao generalni direktor Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsson.
Vijeće SP je u zajedničkoj izjavi nakon sastanka konstatovalo napredak BiH u procesu evropskih integracija nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u EU u februaru 2016. godine, kao i Zaključke Vijeća iz septembra 2016. kojima se Evropska komisija poziva da dostavi Mišljenje o osnovanosti zahtjeva koji je podnijela BiH.
Vijeće SP pozvalo je BiH da nastavi i intenzivira napore na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu s rasporedom iz akcionog plana koji su usaglasile vlasti u BiH.
Vijeće SP pozdravilo je uspostavljanje mehanizma koordinacije o pitanjima u vezi s EU u avgustu 2016. godine, kao i početak njegovog rada, te je pozvalo sve nivoe vlasti u BiH da osiguraju efikasnu implementaciju ovog mehanizma, što uključuje i potrebu osiguravanja usklađenih i objedinjenih odgovora na Upitnik Komisije, kao nezaobilazan korak u pravcu poboljšanja efikasnosti bh. administracije, uz odgovarajući doprinos sa svih nivoa vlasti u cijeloj zemlji.
Vijeće SP naglasilo je potrebu da vlasti u BiH pripreme strateški program za pravno približavanje zemlje Evropskoj uniji, u skladu sa zahtjevima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da se osigura neometano funkcionisanje svih zajedničkih tijela EU i BiH predviđenih Sporazumom, uključujući Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.
Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo je usvajanje strategije integrisanog upravljanja granicom (IBM) i novi zakonodavni okvir o migraciji i azilu. Vijeće za stabilizaciju je podsjetilo da BiH hitno treba da zadovolji međunarodne standarde u vezi s borbom protiv pranja novca i finansijskog terorizma.
U vezi s finansijskom pomoći EU Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je pozdravilo dalji napredak u pripremanju koherentnih strategija u zemlji u ključnim sektorima kao što su energija i poljoprivreda kako bi se otvorio put ka finansiranju od strane EU.
Vijeće SP potvrđuje napredak BiH u usvajanju cjelodržavne strategije u sektoru transporta koja će ovom sektoru otvoriti put za osiguravanje podrške u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći II.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo