• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Vlada FBiH utvrdila mjere i aktivnosti iz oblasti energetske efikasnosti

Autor: Profitiraj.ba
Ponedjeljak, 10.07.2017

Održana hitna, telefonska sjednica Vlade Federacije BiHZbog obaveza federalnog premijera i ministara povodom obilježavanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici, ranije najavljena tematska sjednica Vlade FBiH obavljena je danas telefonskim putem.
Na dnevnom redu bilo je više dokumenata kojima su definirane dugoročne mjere i aktivnosti u oblasti energijske efikasnosti u FBiH. Utvrđene su Privremene smjernice politike za provođenje energijske efikasnosti u FBiH, Akcioni plan energijske efikasnosti FBiH (2016.-2018. godina) i Okvirna energetska strategija Federacije BiH do 2035. godine.
Istovremeno, Federalna vlada je dala i pozitivno mišljenje o Okvirnoj energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine do 2035. godine.
Privremenim smjernicama politike za provođenje energijske efikasnosti u FBiH se definiraju pravci i aktivnosti za realizaciju dugoročnih ciljeva u oblasti energijske efikasnosti u FBiH koje će biti dostavljene Parlamentu Federacije BiH radi davanja saglasnosti.
Privremene smjernice odnose se na sve učesnike u ovom sektoru, uključujući i privremene smjernice u oblasti energijske efikasnosti za kantone i niže nivoe vlasti u Federaciji BiH s ciljem definisanja pravaca i aktivnosti za realizaciju dugoročnih ciljeva kao i uspostavu procesa funkcionisanja ovog sektora u kontekstu međunarodno preuzetih obaveza kroz Ugovor o uspostavi Energetske zajednice jugoistočne Evrope.
Ove smjernice treba da dovedu do harmonizacije zakonskih propisa Federacije BiH sa zakonskim propisima Republike Srpske za oblast energijske efikasnosti kao i usaglašavanje propisa nižih nivoa vlasti s federalnim propisima za ovu oblast.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo