• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Jednošalterski sistem u FBiH trebao bi početi s radom u januaru 2018.

Do 5. novembra iduće godine planirano je i puštanje u rad elektronske registracije i pre-registracije poslovnih subjekata u Federaciji

Autor: Profitiraj.ba
Četvrtak, 13.07.2017

Vlada FBiH usvojila Akcioni plan o uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracijeVlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o realizaciji aktivnosti o uspostavi jednošalterskog sistema i elektronske registracije s prijedlogom Akcionog plana.
Kako je većina sredstava potrebnih za realizaciju projekta, osigurana iz donatorskih sredstava, potrebno je izvršiti koordinaciju s Grupacijom Svjetske banke kao implementatorom, s radom Interesorne radne grupe, kao i ostalim institucijama, koje je neophodno uključiti u proces na različitim nivoima vlasti, kao što su državni, kantonalni, općinski i sudstvo.
Osnovni cilj je osigurati poboljšanje poslovnog okruženja, kao i ranga BiH po pitanju lakoće poslovanja. Prema izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2016. u kojem je proces registracije poslovnih subjekata analiziran i rangiran u 189 zemalja svijeta, BiH je zauzela nezavidno 175. mjesto (najnižih 10 posto).
Akcionim planom planirano je pokretanje jednošalterskog sistema i zvanično puštanje u rad šaltera FIA do 31.1.2018 godine, a do 5.11.2018. godine puštanje u rad elektronske registracije i pre-registracije poslovnih subjekata.
Federalna vlada danas je izmijenila Rješenje o formiranju Interesorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovim izmjenama je smanjen broj članova sa 13 na 7 s ciljem efikasnije realizacije aktivnosti. U radnu grupu su imenovani Adi Kantardžić (koordinator), Damir Šapina, Mia Glamuzina, Mersiha Udovčić, Jasmina Pašić i Hasan Ganibegović (članovi). Jedan član iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta bit će imenovan naknadno.
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH, budu doznačena sredstva na račune doprinosa za PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od neuposlenosti, u ukupnom iznosu od 37.507,65 KM za osam radnika privrednog društva UNIS Tools d.o.o. Sarajevo-Vogošća. Ovi radnici su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Prihvaćena tri amandmana na Zakon o pravima branitelja

Vlada FBiH prihvatila je tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
Prvim amandmanom član 8. je izmijenjen i propisuje da će revizorski tim za koordinaciju izvršiti kontrolu svih uvjerenja na temelju kojih su ostvarena prava za ove osobe ili članove obitelji. Ovo bi omogućilo jednakost i istovjetnu primjenu na sve pripadnike OS ( HVO, Armije RBiH i MUP-ovi) pa je ova izmjena nužna da bi se ove osobe dovele u isti položaj, bez obzira na vrijeme ostvarivanja prava, pripadnost postrojbi i svojstvo korisnika prava.
Drugim i trećim amandmanom predviđeno je da objavu podataka iz jedinstvenog registra treba regulirati posebnim zakonom koji treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u BiH, jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH na ove odredbe dala negativno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem.

Produžen rok za subvencioniranje električne energije

Vlada FBiH je produžila do kraja 2017. godine primjenu Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.
Za kupce električne energije iz kategorije kućanstva, kod Elektroprivrede BiH d.d.Sarajevo i Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar, koji ostvaruju pravo na najniži iznos penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju.
Ovom odlukom subvencionira se potrošnja ispod prosječne, što je ispod 268 kWh mjesečno kod Elektroprivrede BiH i ispod 348 kWh mjesečno kod Elektroprivrede HZHB.

rb-magija-vraca-novac-300x250

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo