• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Alkaloid: Konsolidovana neto dobit na polugodištu 5,9 miliona eura

Skopski Alkaloid zabilježio je u prvih šest mjeseci ove godine povećanje konsolidovane prodaje za 9%, povećanje konsolidovanog neto profita za 11% te prodaju u Velikoj Britaniji od 2,1 milion eura

Autor: Profitiraj.ba
Ponedjeljak, 31.07.2017

Alkaloid bilježi pozitivne finansijske rezultate u prvom polugodištu 2017.Alkaloid AD Skopje ostvario je pozitivne finansijske rezultate u prvom polugodištu 2017., pokazuje nerevidirana pojedinačna i nerevidirana konsolidovana bilansa uspjeha ove kompanije.
U periodu januar - juni ukupna konsolidovana prodaja iznosila je 73,9 miliona eura što predstavlja povećanje za 9% u odnosu na isti period prošle godine. Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu porasla je za 7%, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za 10%. Od ukupne konsolidovane prodaje 39% realizirano je na domaćem tržištu, a 61% na inostranim tržištima.
Analiza po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama Jugoistočne Evrope realiziralo 32%, u Rusiji i Zemljama nezavisnih država 7%, dok je 21% ostvareno u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA) a na ostalim tržištima 1% od ukupne konsolidovane prodaje.
Značajan porast zabilježen je u Velikoj Britaniji, gdje je ostvarena prodaja od 2,1 milion eura i u Mađarskoj, gdje prodaja iznosi 0,2 miliona eura, što za oba tržišta znači povećanje 18 puta u odnosu na isti period prošle godine. Porast prodaje također zabilježen je na slijedećim izvoznim tržištima: Rusija 24%, Rumunija 52%, Slovenija 24%, Ukrajina 33%, Crna Gora 17% itd.
Analiza ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije sa 84%, gdje na OTC lijekove otpada 21%, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja 16%, na antibiotike 14%, na lijekove za neurološka oboljenja 13%, itd.
Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje sa 16%, tačnije hemija sa 3%, kozmetika sa 10% i bilje sa 3posto.
Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 10,9 miliona eura i povećana je za 12%, dok je konsolidovani neto profit, koji iznosi 5,9 miliona eura, povećan za 11%.
Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – juni 2017. godine iznose 5,3 miliona eura.

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

rb-magija-vraca-novac-300x250

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo