• PDF
  • Ispis
  • E-mail

Za prijevod odgovora na Upitnik EK čak 85 prevodilaca radiće dva mjeseca

Autor: Profitiraj.ba
Ponedjeljak, 31.07.2017

Sjednica Vijeća ministara Bosne i HercegovineVijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju o aktivnostima u vezi s prevođenjem odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije s inicijativom za dopunu Zakona o javnim nabavkama.
Direkcija za evropske integracije je zadužena da objavi javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju dijela projekta 'Podrška procesu evropskih integracija BiH', koji se odnosi na prevođenje odgovora na Upitnik Evropske komisije, te da putem ugovora o djelu angažuje odgovarajući broj kandidata koji budu ispunjavali propisane uslove.
Agencija za javne nabavke BiH zadužena je da, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije, pripremi prijedlog dopune Zakona o javnim nabavkama, kako bi se u dijelu koji se odnosi na izuzeće od primjene Zakona uvrstili i ugovori za poslove prevođenja, lektorisanja i redakture pravnih tekovina Evropske unije (acquis), propisa u BiH i drugih dokumenata koji se odnose na postupak pristupanja EU i primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i BiH s druge strane.
Odgovori BiH na upitnik sadržavat će 25.000 do 30.000 stranica teksta koje treba prevesti na engleski jezik, što je oko dva puta više nego što su imale druge zemlje. Procjenjuje se da je za prijevod 25.000 stranica teksta potrebno najmanje 85 prevodilaca koji bi intenzivno radili dva mjeseca.
Vijeće ministara BiH upoznato je i s informacijom o izvršenim i trenutnim aktivnostima na pripremi odgovora na pitanja iz upitnika Evropske komisije u kojoj se navodi da su 33 radne grupe od ukupno 36 održale sastanke ili su u toku njihove pripreme te da unutar radnih grupa u okviru mehanizma koordinacije postoji visoka saglasnost o odgovorima na pitanja iz Upitnika. Tako je Radna grupa za politička pitanja od 516 pitanja postigla saglasnost o 513 pitanja.

Laboratorija osiguranja kvaliteta proizvoda u Mostaru

Vijeće ministara prihvatilo je učešće BiH u projektu 'Jačanje sistema kvaliteta tehnologije i industrije proizvoda i usluga u BiH: Koordinatni mjerni stroj (CMM) – kompetentni centar' te će iz tekuće budžetske rezerve osigurati 110 hiljada eura, kao finansijsko učešće BiH u ovom projektu.
Ukupna vrijednost projekta je 490.000 eura, od čega Fakultet strojarstva i računarstva Mostar i domaća kompanija LOTRIĆ Control d.o.o. Mostar u projektu učestvuju sa 50.000 eura, Vlada R. Slovenije sa udjelom od 330.000 eura, a preostali iznos sufinansira BiH.
Na ovaj način bit će osnovan kompetentni centar - CMM sa posebnim tehničkim znanjem. Riječ je laboratoriji koja će pružati usluge osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga na području koordinatne tehnike, a primjenjuje se u industriji (automobilskoj, mašinskoj, farmaceutskoj, metalopreradivačkoj itd.). Nakon što se ova laboratorija akreditira kod Instituta za akreditiranje BiH, cilj je da se njeni rezultati prihvataju u zemljama regiona i EU.

Ponavljanje tarifnih kvota za šećer

Vijeće ministara danas je donijelo Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2017. godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje. Ovom odlukom, kao i ranijih godina, ponavlja se količina tarifnih kvota od 50.000 tona za korištenje u kapacitetima instaliranim u BiH do 31. decembra 2017. godine.

Procredit-stan-300x250

PROFITIRAJ.BA

Prijava | RegistracijaStatistika

rb-magija-vraca-novac-300x250

Profitiraj - vremenska prognoza BiH

Narodno Pozorište Sarajevo