Kompanije sa liste 100 najvećih u BiH povećale broj zaposlenih za 20.000

0
1476
Broj zaposlenih u kompanijama rangirane na listi ‘100 najvećih u BiH’ lani porastao za 19%

Prva relevantna procjena prošlogodišnjeg poslovanja bh. kompanija koje su se rangirale na ljestvicama 100 najvećih u BiH, temeljena na godišnjim finansijskim izvještajima, potvrđuje da su kompanije u oba bh. entiteta u 2018. godini poslovale znatno bolje nego godinu ranije.
Preliminarnu analizu velikih, srednjih i malih kompanija za Poslovne novine i ove godine uradila je najveća domaća bonitetna agencija LRC, na uzorku od 33.097 kompanija koje su u roku predale svoje završne račune nadležnim entitetskim agencijama. Od tog broja, tek njih 758 svrstalo se na rang-listama najuspješnijih po ukupnom prihodu, dobiti, izvozu i to 413 iz Federacije BiH i 345 iz Republike Srpske.
Koliko su ove kompanije važne za bh. ekonomiju govori podatak da su njihovi ukupni prihodi porasli za deset posto i iznose čak 31,3 milijarde KM. Dobit im je porasla za sedam posto, što je ukupno ostvarenih skoro 1,7 milijardi KM. Izvoz im je porastao 5%, što u konačnici iznosi 6,7 milijardi KM.
No, najveći je pomak ipak napravljen u segmentu zapošljavanja. Broj zaposlenih u bh. kompanijama koje su rangirane na ljestvicama ‘100 najvećih u BiH’ lani je porastao za čak 19 posto, odnosno sa 123 hiljade u 2017. na 147 hiljada zaposlenih u 2018. godini.
Interesantno je da ovih 758 najuspješnijih čine tek 2% ukupnog broja kompanija u BiH, a generišu 45% ukupnih prihoda zemlje, ostvaruju 62% ukupnog izvoza i 55% ukupne dobiti u BiH. U ovim kompanijama zaposleno je čak 28% od ukupnog broja zaposlenih u BiH.
Podjela najuspješnijih na velike, srednje i male kompanije pokazala je da su najjači igrači na bh. tržištu i dalje u svim segmentima velike kompanije. One su ostvarile 28,2 milijarde KM prihoda, izvezle 5,8 milijardi KM i ostvarile 1,3 milijarde KM dobiti, a zapošljavale su 129 hiljada ljudi.
Ovi podaci su u potpunoj koliziji sa savjetima koje bh. vlade godinama primaju od raznih međunarodnih finansijskih institucija o baziranju i razvoju ekonomije na malim kompanijama.
Naravno, to ujedno ne znači i da male kompanije nisu značajne. Kod njih je broj zaposlenih prošle godine povećan za 14 posto, prihodi za 11 posto, dobit čak za 29 posto, dok im je izvoz smanjen za jedan posto u odnosu na 2017. godinu.
Srednje firme pak stagniraju. Prihodi su im ostali gotovo na istom nivou kao i 2017. godine, dobit im je pala za 5 posto, izvoz porastao za 3 posto, ali im je zato broj zaposlenih porastao za 13 posto.
Velike firme imaju sasvim drugačiji trend. Prihodi su im u 2018. porasli za 10 posto, izvoz za 6 posto, dobit za 8 posto a broj uposlenih za čak 20 posto.
Navedeni podaci nisu cjelovit prikaz analiza vodećih kompanija u BiH, koji će uz rang-liste najboljih kompanija u regionu biti publikovan u godišnjaku poslovnih uspjeha Poslovnih novina u septembru i promoviran na gala svečanosti koja će okupiti preko 500 vodećih privrednika iz BiH i regije.