4,3 miliona KM za poboljšanje medicinske njege pacijentima s Covid-19

0
357
Niko od oboljelih od Covid-19 u bolnicama nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru ‘Hitnog projekta za Covid-19 za Bosnu i Hercegovinu’, krajnjim korisnicima u Federaciji BiH. Odlukom se odobrava prenos stalnih sredstava za zavode za javno zdravstvo, bolnice, domove zdravlja, te ustanove socijalne zaštite, nabavljenih u okviru provedbe ovog projekta.
Ukupna vrijednost nabavljene i isporučene oprema iznosi 4.306.462 KM, a raspoređena je na 44 ustanove u FBiH od kojih je 11 zavoda za javno zdravstvo, 16 kantonalnih i općih bolnica, tri klinička centra, četiri doma zdravlja, te 10 ustanova socijalne zaštite.
Projekt provode federalna ministarstva zdravstva, te rada i socijalne politike, a finansiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke na osnovu Sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Uz saglasnost Vlade FBiH i Svjetske banke, potpisan je ugovor sa UNDP-om koji je bio angažovan za provođenje nabavki.