Za programe zaštite okoliša u FBiH 429 hiljada KM

0
359
Sredstva su namijenjena za provođenje Akcionog plana strategije okoliša u FBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, danas usvojila Program utroška sredstava utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH za provođenje Akcionog plana Strategije okoliša, u ukupnom iznosu od 428.969 KM.
Od ovog iznosa je 128.969 KM planirano kao podrška aktivnostima koje se poduzimaju u BiH zbog izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori u Hrvatskoj, a s ciljem sprečavanja negativnih posljedica do kojih bi ovakvo odlagalište dovelo.
Iznos od 250.000 KM predviđen je za podršku boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u FBiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti. Korisnici ovih sredstava su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima (spomenicima i parkovima prirode, te zaštićenim pejzažima: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i drugi).
Namjena ovog programa je očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.
Za oporavak hardvera, te nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u FBiH, izradu aplikacija za uspostavu Registra opasnih supstanci, Registra akcidenata u okolišu i Registra okolišnih dozvola planirano je 50.000 KM. Korisnici ovih sredstava su IT kuće čije su djelatnosti održavanje računarskih hardvera i mreža i razvoj softvera/aplikacija.