62 brzorastuće kompanije iz BiH na prestižnoj listi ADRIA 1000

0
93

Među 1.000 najbrže rastućih kompanija iz Bosne i Hercegovine našle su se čak 62 koje su se plasirale i na impresivnoj rang-listi 1.000 u Adria regionu, koju su nedavno u javnost plasirale Poslovne novine iz Sarajeva, na platformi www.adria1000.com.
Ukupni prihod 1.000 brzorastućih kompanija u Bosni i Hercegovini u trogodišnjem razdoblju bilježi eksponencijalni rast sa 4,8 milijardi eura u 2020. godini, na 7,3 milijarde eura u 2021. godini, a u 2022. godini i iznosio je već 12,2 milijarde eura.
Analize ovih rang-lista otkrivaju nam ključne sektore koji su tri godine zaredom bili epicentar razvoja i ciljanih investicija u našoj zemlji. Najveći broj brzorastućih firmi dolazi iz sektora: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa 367 firmi među 1.000 brzorastućih, slijedi Prerađivačka industrija sa 250, pa Građevinarstvo sa 82 brzorastuće firme na listi.
Najzastupljenije djelatnosti u ovom poretku brzorastućih u BiH ostvarile su i značajne poslovne rezultate, pa tako Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala ostvaruje skoro pola ukupnog prihoda 1.000 brzorastućih, odnosno 5,2 milijarde eura. Slijedi je prerađivačka industrija sa ukupno 3,4 milijarde eura ukupnih prihoda. Treća je po ukupnom prihodu među 1.000 brzorastućih djelatnost Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 1,6 milijardi eura ostvarenih u 2022. godini.
Sve ostale djelatnosti koje su zastupljene u ovom poretku ostvaruju pojedinačno ispod 400 miliona eura.
Ove analize rezultat su objavljenih rang-listi brzorastućih kompanija iz šest zemalja regiona. Rangiranje kompanija izvršeno je prema Složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR), u skladu je sa europskim i globalnim standardima i dodatno naglašava specifičnosti tržišta.
Ako posmatramo samo TOP 100 kompanija sa ove liste one čine oko 11% ostvarenog prihoda što je oko 1,4 milijarde eura.