BiH mora jačati svoje logističke kapacitete

Na Međunarodnoj konferenciji logistike u BiH učestvovalo više od 250 eksperata i predstavnika kompanija

0
153
Primarni fokus Konferencije bio je na inovativnosti i tehnologiji lanaca nabavke

Vanjskotrgovinska komora (VTK) Bosne i Hercegovine organizirala je prvu Međunarodnu konferenciju logistike u BiH, na kojoj je učestvovalo više od 250 logističkih stručnjaka, špeditera, prijevoznika i distributera iz regiona.
Primarni fokus Konferencije je na inovativnosti i tehnologiji lanaca nabavke, a učesnicima su kroz šest sesija prezentirani svi raspoloživi alati, tehnike, podaci i trendovi u ovoj oblasti.
“U segmentu funkcioniranja lanaca isporuke dešavaju se ubrzane promjene, koje su izazov za svakog privrednika i naša je dužnost da im pružimo podršku u prilagođavanju standardima poslovanja međunarodnih tržišta. Već 15 godina realiziramo Fiata školu špedicije, kroz koju je educirano 500 polaznika, a od ove godine u saradnji sa Međunarodnom unijom cestovnih prijevoznika realiziramo i osposobljavanje profesionalnih vozača za međunarodni cestovi prijevoz tereta i putnika“, rekao je tokom otvaranja konferencije potpredsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić.

Ministar Forto: BiH nije uradila sve što je potrebno za rast logističkom transportnom sektoru

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto istakao je da BiH nije uradila sve što je potrebno da bi omogućila rast logističkom transportnom sektoru.
“Kada dovršimo putne i željezniče koridore i omogućimo lukama Brčko i Ploče da se potpuno oslone na našu infrastrukturu, tek tada možemo govoriti o tome da BiH postaje relevatna i da Tuzla postaje najveći logistički centar u ovom dijelu Evrope“, rekao je Forto.
Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara je rekao da podržava održavanje koferencije o logistici, jer tu djelatnost smatra izuzetno važnom za funkcioniranje svake države, a posebno za funkcioniranje privrede i ostvarivanja potreba svakog stanovnika BiH.
Prof. dr.sc. Milorad Kilibarda sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu istakao je da je potrebno da Bosna i Hercegovina jača logističke kapacitete, koji su preduvjet za efikasno uključivanje u regionalne, evropske i globalne lance snabdijevanja i logističke mreže.
Na konferenciji je na stručnim panel diskusijama razgovarano o sljedećim temama: logistika u cestovnom transportu, logistika transportnih terminala, pomorska i lučka transportna logistika, multimodalni transport i logistika transportnih terminala, logistika u željezničkom i zračnom transportu te proizvodna i skladišna logistika.