Addiko Bank AG u cijelosti preuzima Addiko Bank Sarajevo

0
139
Addiko Bank AG objavio ponudu za preuzimanje u cijelosti Addiko Bank Sarajevo (Foto: Profitiraj.ba)

Addiko Bank AG dioničko društvo sa sjedištem u Beču, Austrija, objavilo je namjeru objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje Addiko Bank d.d. Sarajevo.
U obavijesti o namjeri preuzimanja se navodi da je Addiko Bank AG vlasnik 532.492 redovnih dionica sa pravom glasa u Addiko Bank – Sarajevo u nominalnoj vrijednosti od 188,55 KM po dionici. Procentualno to iznosi 99,9985% dioničkog kapitala, odnosno glasačkih prava u Addiko Bank Sarajevo.
Dakle, predmet ponude za preuzimanje je preostalih dionica u ASA Banci Sarajevo kako bi Addiko Bank AG imao 100% vlasnički udio.
Prema podacima Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, Addiko Bank Sarajevo ukupno ima pet dioničara. Osim Addiko Bank AG koji ima 99.9985% vlasničkog udjela, dionice posjeduju i UTD BEST d.o.o. Travnik (0,0009%), BANT d.o.o. Vitez, METALNOR d.o.o. Busovača i VITEZ Promet d.o.o. Vitez (po 0,0002%).