Adisa Arapović će biti smijenjena iz NO Razvojne banke FBiH, ali i UO FIA

0
690
Vlada FBiH traži smjenu Adise Omerbegović Arapović i s pozicije članice Upravnog odbora FIA-e

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost za razrješenje Adise Omerbegović Arapović dužnosti članice Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, prije isteka mandata, te za imenovanje Vahidina Omanovića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
Također, od Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Vlada FBiH je zatražila pokretanje aktivnosti za razrješenje Adise Omerbegović Arapović s pozicije članice Upravnog odbora ove agencije.