Admir Andelija v.d. generalni direktor Elektroprivrede BiH

0
1426
Admir Andelija imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede BiH

Vlada FBiH danas je dala saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za razrješenje članova Uprave ovog privrednog društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Admira Andelije za vršioca dužnosti generalnog direktora, te vršilaca dužnosti izvršnih direktora Senada Sarajlića (za proizvodnju), Ružice Burić (za pravne poslove i ljudske resurse), Senada Salkića (za kapitalne investicije), Muhameda Ražanice (za ekonomske poslove), Elvira Lojića (za distribuciju) i Zlatana Planinčića (za snabdijevanje i trgovinu), na period do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure.
Takođe, Vlada FBiH danas je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar dala saglasnost za razrješenje članova Uprave – izvršnih direktora, zbog isteka mandata, te za imenovanje na ove pozicije, na mandatni period od četiri godine, Zorana Tabaka (izvršni direktor za proizvodnju električne energije), Ilije Bakalara (izvršni direktor za distribuciju električne energije), Ivice Prskala (izvršni direktor za opskrbu električnom energijom), Ante Tutiša (izvršni direktor za ekonomske poslove), Roberta Leske (izvršni direktor za pravne poslove) i Drage Bage (izvršni direktor za razvoj).