Aerodrom Sarajevo: Broj putnika za 11 mjeseci veći od 1,3 miliona

U 2022. povećan kapacitet aerodroma, izvršena modernizacija infrastrukture i usluga putnicima

0
538
Odlična godina za Međunarodni aerodrom Sarajevo

Međunarodni aerodrom Sarajevo (MAS), kao javno preduzeće u 100-postotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH, ima značajnu ulogu u razvoju privrede zemlje, pogotovo saobraćaja kao posebne privredne grane. Ova godina za aerodrom Sarajevo bila je veoma dobra, a već u septembru je oboren rekord po broju putnika iz 2019. godine.
Također, broj putnika za 11 mjeseci ove godine bio je veći od 1,3 miliona, što je za 21 posto više u odnosu na isti period 2019. godine. Ukupan broj aviooperacija u tom periodu iznosio je 14.622, što je rast od 14 posto, ukupan broj aviokompanija bio je 28, za 47 posto više nego 2019. godine, a sa MAS-a se letjelo na 40 destinacija, što je za 110 posto više u odnosu na 2019. godinu.

Alan Bajić, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo

“Na početku godine, kada je bilo izvjesno da nas očekuje zahtjevna ljetna sezona, sve kapacitete smo stavili u funkciju postizanja jednog cilja, a to je da uspješno odgovorimo na sve izazove koje je pred nas stavila nova era u avioindustriji i aerodromskoj djelatnosti – era postpandemijskog prilagođavanja poslovanja na dnevnoj bazi”, kazao je Alan Bajić, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji je dodao kako su prevazišli svoja ranija očekivanja.
Aerodrom će 2022. godinu završiti pozitivno, što je ohrabrenje i svojevrsna potvrda ispravnosti poslovnih poteza koje je uprava povlačila u proteklom periodu.
Iako je niskobudžetni avioprevoznik Wizz Air u novembru, uprkos odličnom faktoru punjenja letova, zatvorio svoju bazu u Sarajevu i obustavio većinu linija, navodeći kao razlog inflaciju i rastuće troškove, odlazak ove aviokompanije nije mnogo uticao na performanse sarajevskog aerodroma. Promet je u zadnjem kvartalu ove godine, u odnosu na isti period referentne 2019, porastao za 9% i po broju putnika i po broju aviooperacija.
Prema ostvarenom prometu putnika, sarajevski aerodrom je u grupi sa aerodromima koji bilježe pozitivne pomake u odnosu na 2019. godinu, a ACI Europe je, prema statistici za septembar, svrstao MAS u Top 5 aerodroma u grupi aerodroma do 5 miliona putnika, sa prikazanim povećanjem od 36 posto u odnosu na isti period 2019. godine.
Mnogo faktora u protekloj godini uticalo je na neki način na poslovanje aerodroma, od rata u Ukrajini, ograničenja putovanja, ekspanzije niskotarifnih aviokompanija, rasta cijena karata. Međutim, direktan uticaj na poslovanje MAS-a u 2022. godini imali su još neki faktori, poput neophodnosti širenja kapaciteta radi kvalitetnog odgovora na povećan promet kao i odgovor na sve strožiju regulativu koja se sve više usklađuje sa zahtjevima EU, prilagođavanja aerodroma za razvoj u segmentu tzv. neavijacijskih usluga, itd.
“Od poslovnih uspjeha u 2022. godini izdvojio bih realizaciju kapitalnog projekta ‘Dogradnja i modernizacija Terminala B’ koji je u završnoj fazi. Ovim projektom značajno su povećani kapaciteti aerodroma, izvršena je modernizacija infrastrukture i usluga putnicima. Terminal sada ima 19.000 kvadratnih metara i predstavlja reprezentativan objekat kojim se može odgovoriti na rastuće zahtjeve na polju aerodromske djelatnosti. Izgradnja i puštanje u funkciju administrativno-poslovnog objekta i Operativnog centra je projekt koji smo u potpunosti realizirali. Naši radnici, koji su godinama bili smješteni na više lokacija u privremenim objektima, sada rade u modernim uredima izgrađenim u skladu sa propisanim normama vezanim za radne prostore”, istakao je Bajić.
Aerodrom je u ovoj godini dobio i certifikat prema programu ACA (Airport Carbon Acreditation) za nivo 1 – Mapping, čije je postao jedan od 155 aerodroma širom svijeta koji su certficirani za nivo 1 i koji prate svoj karbonski otisak.
U toku su radovi na proširenju platforme za parkiranje aviona, sa postojećih 7 za nove 4 parking pozicije, što predstavlja povećanje kapaciteta platforme za 60%. Aerodrom je ušao u posjed dodatnih 60.000 kvadratnih metara zemljišta prema Republici Srpskoj, gdje je započeto čišćenje terena s ciljem proširenja aerodromskog kompleksa na kojem će se realizirati projekt produženja piste.
S ciljem smanjenja saobraćajne gužve koja je vladala oko aerodroma, proširen je kapacitet parkinga, izgrađena je posebna saobraćajna traka za brzi ulaz i izlaz – Kiss&Fly zona, a neophodna je i rekontrukcija putne infrastrukture na prilazu aerodromu, što je jedan od prioriteta za dalji razvoj i turizam, ali i aerodromsku djelatnost.
MAS je prva kompanija u BiH koja je usvojila Plan spolne ravnopravnosti i provodi aktivnosti na primjeni perspektive rodne ravnopravnosti u svim politikama, procesima i aktivnostima preduzeća.
Po uzoru na brojne evropske i svjetske aerodrome, MAS je pristupio ACI-ASQ programu (Airport Service Quality), u sklopu kojeg redovno vrši istraživanje kvaliteta usluga koje pruža. Također, aerodrom realizuje i DANOVA projekt za prilagođavanje aerodromske infrastrukture potrebama slijepih i slabovidnih osoba.