Aerodrom Sarajevo planira prihvat većih aviona za udaljenije destinacije

0
142
Predstavnici BHANSA-e, BHDCA i Aerodroma Sarajevo održali zajednički sastanak

Međunarodni aerodrom Sarajevo ima namjeru da u skladu sa kontinuiranim povećanjem broja putnika na godišnjem nivou, povećava i nivo usluge, odnosno da omogući da se obavljaju operacije i sa većim tipovima aviona, čime se otvaraju mogućnosti za duže letove i druge udaljenije destinacije.
U tom pravcu sarajevski aerodrom je iskazao namjeru da se za potrebe proširenja operacija tokom čitave godine omogući slijetanje i polijetanje aviona kategorije E, za šta naručena Aeronautička studija o mogućnostima produženja poletno-sletne staze kao i povećanje kategorije ILS-a (instrumental landing system).
U protekli petak je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo organizovan sastanak sa predstavnicima BHANSA-e i BHDCA, na kojem se diskutovalo o predmetnoj Studiji. Cilj sastanka je bio da se utvrde aktivnosti koje bi svako od učesnika trebao poduzeti, da bi se zahtjevi iz studije realizovali na najbolji mogući način.