Aerodrom Sarajevo rješava problem magle na pisti u zimskom periodu

0
987
Kajmaković i Zijadić predstavili su ministru Jusku sistem za rješavanje pitanja magle na pisti Aerodroma Sarajevo

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko održao je sastanak sa generalnim direktorom Aerodroma Sarajevo Arminom Kajmakovićem i direktorom Sektora upravljanja sistemima Aerodroma Sarajevo Nerminom Zijadićem.
Na tragu inicijative ministra Juska proistekle sa sastanka sa ministrom prometa, informacionih tehnologija i komunikacija Republike Bugarske Ivaylom Moskovskim, predstavnici Aerodroma Sarajevo održali su nedavno u Sofiji sastanak sa nadležnim tijelom za zračni promet u Bugarskoj – BULATSA. Na tom su sastanku razmijenjena iskustava u oblasti zračnog prometa, s posebnim naglaskom na rješavanje problema magle na aerodromima u zimskom periodu.
Na današnjem sastanku u Ministarstvu, direktor Kajmaković i njegov saradnik Zijadić predstavili su ministru Jusku i njegovim saradnicima rezultate sastanka u Sofiji, novi sistem za rješavanje pitanja magle na pisti Aerodroma Sarajevo te opći plan aktivnosti Aerodroma Sarajevo u slijedećem periodu.
Ministar Jusko je dao punu podršku menadžmentu Aerodroma Sarajevo i iskazao otvorenost i spremnost za provođenje njihovih aktivnosti koje se mogu obavljati u saradnji sa Ministarstvom.