Aerodromima u Mostaru i Tuzli po 500.000 KM

0
650
Mostarski aerodrom imao je samo 516 putnika u prvih osam mjeseci 2021. godine

Federalna vlada usvojila je danas dva programa utroška dijela sredstava ‘Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio saobraćaja FBiH’ utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu.
Sredstva će biti utrošena za subvencioniranje redovne aviolinije za JP Međunarodna Zračna luka – Aerodrom Mostar u iznosu od 500.000 KM i JP Međunarodni aerodrom Tuzla u iznosu od 500.000 KM.
Subvencioniranje je bazirano isključivo na pokrivanju troškova avioprevoznika s ciljem rentabilnosti i kontinuiteta.