Aerodromu Mostar odobren milion maraka pomoći

0
313
Mostarski aerodrom je dobio novo rukovodstvo

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je predložilo, a Vlada FBiH usvojila program utroška sredstava tekućeg transfera Budžeta FBiH za 2022. godinu za unaprjeđenje avio-prometa Federacije BiH. Ovim programom je Aerodromu Mostar odobren je iznos od 1 milion KM.
Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor utroška sredstava te da sa Aerodromom Mostar potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.