Agencija Fitch ocijenila pozitivnim partnerstvo MHP i Perutnine Ptuj

0
1121
Dr John Rich, predsjednik Upravnog odbora MHP

Agencija za kreditni rejting Fitch smatra potencijalnu MHP-ovu akviziciju slovenske Perutnine Ptuj vrlo korisnom za poslovni profil firme, pri čemu akvizicija ne bi naštetila finansijskom profilu MHP-a.
Fitch procjenjuje da ukrajinska kompanija MHP i slovenska Perutina imaju slične poslovne modele: obje kompanije su vertikalno integrisane – od proizvodnje hrane za živinu do uzgoja peradi i obrade mesa. Pored toga, kupovina Perutnine se uklapa u strategiju MHP da pojača prisustvo izvan Ukrajine, naročito u Evropskoj uniji, te da poveća prodaju i promet proizvoda sa dodanom vrijednosti. Oni procjenjuju da će Perutnina predstavljati oko 20% prodaje i gotovo 10% profita prije nego što se oduzme kamata, porezna dobit i amortizacija (EBITDA) u konsolidovanoj fiskalnoj godini 2018., što će omogućiti MHP da generiše dvije trećine zarade i skoro 60% EBITDA profita van Ukrajine.
Agencija Fitch, jedna od tri velike globalne nezavisne agencije za kreditni rejting, naglašava finansijsku moć kompanije MHP, koja planira da uloži 200 miliona eura u unapređivanje proizvodne baze svog novog partnera.
Fitch ističe da će MHP imati znatno veću profitablinost nego drugi veliki međunarodni prerađivači mesnih proizvoda, kao što su američke firme Tyson i Smithfield.
MHP je potpisao ugovor o otkupu dionica sa Perutninom Ptuj i čeka na odobrenje slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.Odobrenja regionalnih institucija su već stigla.
“Velika finansijska moć kompanije MHP je jedan od ključnih razloga zašto smo dobar dugoročni partner za Perutninu Ptuj. Značaj neinvesticije u proizvodnu bazu će osigurati poboljšanje i rast trenutnih proizvoda Perutnine Ptuj. Zahvaljujući našoj predanosti najvišim međunarodnim i evropskim standardima, sigurni smo da će slovenska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u skoroj budućnosti odobriti naše partnerstvo i unaprijed se radujemo ostvarivanju naših ambicioznih planova sa novim partnerima”, izjavio je predsjednik Upravnog odbora MHP, dr John Rich.