Agencija za statistiku objavila publikaciju – BiH u brojevima 2022.

0
253
Novi format publikacije uključuje ilustracije, infografike i geografske tematske mape

Agencija za statistiku BiH objavila je godišnju publikaciju ‘Bosna i Hercegovina u brojevima 2022’.
U publikaciji su, na jednom mjestu, prezentirani najnoviji statistički podaci o BiH kao što su teritorija; stanovništvo; životni standard; industrija, vanjska trgovina, obrazovanje; kultura i umjetnost; tržište rada; cijene; statistika vladinih finansija, statistika distributivne trgovine; građevinarstvo; saobraćaj; poštanske usluge; telekomunikacije; turizam, okoliš, poljoprivreda i šumarstvo.
Ove godine, Agencija za statistiku BiH je redizajnirala publikaciju s ciljem da korisnicima obezbijedi brz i jednostavan pristup ključnim statističkim podacima. Novi format publikacije (objavljena na web stranici Agencije za statistiku BiH, www.bhas.gov.ba) uključuje ilustracije, infografike i geografske tematske mape što omogućava lakše razumijevanje podataka.
Pored toga, organizacija publikacije usklađena je sa organizacijom statističkih oblasti na web stranici Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine tako da se dodatni podaci iz svake oblasti mogu pronaći na web stranici u rubrikama sa istim nazivima.