Agencije za nadzor osiguranja FBiH lani poslovala s dobiti od 633 hiljade KM

0
383
Federalna vlada imenovala novi Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici prihvatila izvještaje o poslovanju, te o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja FBiH u 2020. godini.
Kako je navedeno, u FBiH je prošle godine poslovalo jedanaest društava za osiguranje i jedno za reosiguranje.
Kada je riječ o finansijskom poslovanju, Agencija za nadzor osiguranja FBiH je 2020. godinu završila s viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 633 hiljade KM, a ova sredstva su prenesena u 2021. godinu.