AHK BiH: 65 njemačkih firmi traži proizvođače u Bosni i Hercegovini

0
2476
Zainteresovane firme iz BiH mogu se prijaviti do 12. aprila 2018., rečeno je danas na pres-konferenciji

Danas je u Sarajevu najavljena konferencija ‘Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana’ na kojoj će 65 njemačkih firmi tražiti direktne poslovne partnere iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana.
Ova četvrta po redu B2B-konferencija će se održati 19. juna 2018. godine u Frankfurtu/Main, a koja je zajednički projekat njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavku i logistiku (BME) i njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK) iz regije uz podršku njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ).
Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz BiH i zemalja Zapadnog Balkana sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja.
Zainteresovane njemačke kompanije dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj kompanija iz elektro i elektronskog sektora.
Podstičući saradnju sa balkanskim tržištem dobavljača koje ima veliki potencijal, inicijatori projekta žele aktivno doprinijeti razvoju ekonomije u BiH i regionu. Koncept projekta se zasniva na B2B-matchmaking platformi, pri čemu se kompanije iz BiH prijavljuju prema profilima i proizvodnim zahtjevima njemačkih kompanija.
Zainteresovani privredni subjekti iz BiH se mogu prijaviti najkasnije do 12. aprila 2018. sa uputama koje mogu pronaći na zvaničnoj stranici Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH).
Sanjin Purgić je, ispred AHK BiH, kazao da je važno omogućiti njemačkim i firmama iz regije da formiraju direktne poslovne veze koje će rezultovati dugoročnim ugovorima.
Snježana Köpruner, predsjednica privrednog udruženja Wirtschaftsverein BiH koje ima za cilj unapređenje bilateralnih privrednih odnosa i direktorica bh firme GS – TMT istakla je da postoji nedostatak radne snage i proizvoda kojeg njemačke firme sada mogu popuniti iz ove regije.
“Njemačke firme su čak spremne uložiti svoje know-how znanje i pomoći firmama na Zapadnom Balkanu da dokvalificiraju uposlenike kako bi dobile stručno osoblje koje može isporučiti kvalitetne proizvode“, kazala je Köpruner.
Adnan Telalović je direktor kompanije ATT d.o.o. Gornji Vakuf koja je uspješan učesnik ove inicijative i uspostavila je direktan poslovni odnos sa njemačkim firmama.
“Ovo je izuzetno pozitivna inicijativa koja omogućava bh kompanijama da se pozicioniraju na njemačkom tržištu. Imam lično iskustvo gdje smo već upostavili saradnju sa četiri, a pregovaramo sa osam njemačkih firmi“, kazao je Telalović.