Akreditiv i potvrda boniteta najvažniji faktori za izvoznike

0
1072
Okrugli sto 'Finansiranje izvoza' održan je u Banjoj Luci

Okrugli sto o temi ‘Finansiranje izvoza’ održan je u Banjoj Luci u organizaciji Poslovnih novina i LRC-a, uz partnerstvo sa Addiko Bank, te je na ovaj način zaokružen projekat ‘100 najvećih u BiH” za 2018. godinu. Učesnici panel diskusije bili su predstavnici nadležnih institucija i bankarskog sektora te kompanije koje aktivno učestvuju u izvozu.
Alena Ahmetspahić-Fočo, direktor projekta 100 najvećih u BiH, kazala je da ovu priču prati tradicija duga tri decenije, a da su kompanije rangirane po kategoriji malih, srednjih i velikih preduzeća. Istaknula je kako je broj firmi u BiH rastao za dva posto, broj zaposlenih četiri posto, dok je izvoz veći za 12 posto, a u RS-u za čak 15 posto. Top općina izvoznik je Mostar sa 28 posto rasta, a prerađivačka industrija ima udio izvoza u prihodu od 41 posto.
Učesnici panela složili su se da u BiH imamo dobre trendove, ali da su naše potrebe daleko veće i da je prošlo vrijeme jeftine radne snage, kao i jeftine usluge.
Prva instanca izvoznicima trebala bi biti banka, s obzirom na to da je za klijente najvažnije da se osiguraju od rizika. Ukazano je na to da se poslovne navike naših ljudi trebaju mijenjati i da se njihova svijest treba podići na viši nivo.
“Kada govorimo o izvozu veoma je bitno imati garanciju, a certifikat bonitetne pouzdanosti jedan je od načina kojim kompanije šalju jasan signal svojim partnerima da se radi o stabilnoj firmi čije poslovanje zadovoljava međunarodno priznate standarde”, rekao je Emil Kučković, direktor LRC-a.
Ognjenka Lalović, direktor Sektora privrede Vanjskotrgovinske komore BiH, istaknula je ulogu VTK u nastupu na inostranim tržištima, te dodala bih kako je veoma bitno da privrednici u klauzulama ugovora ne zaborave arbitražni sud.
“Izvoz je od velikog značaja za nas, a jedino kroz njega možemo pozitivno utjecati na bh. ekonomiju. Interesanto je da su zemlje Evropske unije naša najzanimljivija tržišta, a na to je najviše utjecalo jačanje konkurentne sposobnosti domaćih kompanija. Teško je bilo zadobiti povjerenje evropskih partnera, ali danas je slika drugačija”, kazao je Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banja Luka.
Predstavnici Addiko banke poručili su da privrednici trebaju znati da banka prvenstveno čuva svakog svog klijenta, te na taj način čuva i sebe.