Akumulirani suficit Federacije BiH u 2021. iznosio 281,7 miliona KM

Ukupno ostvareni prihodi prošle godine iznosili su 4 milijarde i 798,9 miliona KM i veći su za 61,6 miliona KM u odnosu na 2020. godinu

0
369
Sjednica Vlade Federacije BiH (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je danas usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2021. godinu. Ukupno ostvareni prihodi prošle godine iznosili su 4.798,9 miliona KM i veći su za 61,6 miliona KM u odnosu na 2020. godinu, a manji za 12 posto u odnosu na planirano prošlogodišnjim Budžetom Federacije BiH.
Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja, prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.867,63 miliona KM, što je 80,6 posto ukupno ostvarenih prihoda.
Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 461,75 miliona KM, što je 9,62 posto ukupno ostvarenih prihoda, a primljeni tekući transferi 3,22 miliona KM, što je 0,07 posto ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovi finansiranja budžeta ostvareni u iznosu od 466,30 miliona KM, sa udjelom od 9,71 posto u ukupnom ostvarenim prihodima, primicima i finansiranju.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci u 2021. iznose 4.765,6 miliona KM, što je 87 posto u odnosu na planirani Budžet FBiH za prošlu godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 4.551,6 miliona KM, što je 96 posto ukupno obračunatih. Na rashodovnoj strani je najveći iznos sredstava od 2.898,5 miliona KM utrošen na socijalna davanja.
Najveća izdvajanja po osnovi tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati penzija (2.319,9 miliona KM), doprinosima za zdravstveno osiguranje na teret penzija (27,1 milion KM), naknadama za fizičku onesposobljenost (2,3 miliona KM) i za pogrebne troškove (7,5 miliona KM). Tu su i naknade za civilne žrtve rata (23,7 miliona KM), vojne (259,4 miliona KM) i civilne (135,2 miliona KM) invalidnine, te transferi za implementaciju Zakona o pravima demobilisanih boraca – novčana egzistencijalna naknada (42,5 miliona KM) te Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odlikovanja (15 miliona KM).
Također je na ime transfera za raseljena i izbjegla lica izdvojeno 22,4 miliona KM i za Federalni zavod za zapošljavanje (iz sredstava IBRD-a za projekt zapošljavanja) 10 miliona KM.
Uz ova sredstva je, kao pomoć nižim nivoima, dodijeljeno 200 miliona KM na ime finansijske pomoći budžetima kantona za provedbu strukturalnih reformi i prevladavanje posljedica pandemije Covid-19, kao i za infrastrukturne projekte. Također, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima općina i gradova za sanaciju posljedica pandemije i za su/finansiranje projekata dodijeljeno je 10 miliona KM.
Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno su izdvojena sredstva u iznosu od 92,2 miliona KM od čega se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odnosi 28,5 miliona KM, za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (bolnice, domovi zdravlja, klinički centri) 60 miliona KM, na Zavod za transfuzijsku medicinu 1,1 milion KM, za proces vakcinacije raseljenih osoba dva miliona KM.
Transfer neprofitnim organizacijama je prošle godine iznosio 19,6 miliona KM, što je više za 13 posto u odnosu na planirano i za 23 posto u odnosu na izvršenje u 2020. godini.
Subvencije javnim preduzećima iznosile su 46,2 miliona KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 184,2 miliona KM.
Od ukupno dodijeljenih 88,6 miliona KM Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima realizirana sredstva se odnose na subvencije za mlijeko i duhan od 39,51 milion KM, podsticaje za poljoprivredu od 30,98 miliona KM, poticaj za veterinarstvo od 2,35 miliona KM, te na poticaj za projekte u poljoprivredi 15,73 miliona KM za ruralni razvoj i strukturne mjere.
Na kraju 2021., nakon zatvaranja poslovnih knjiga svih budžetskih korisnika i provedbe poslovnih procedura za zatvaranje fiskalne godine, akumulirani suficit iznosio je 281,70 miliona KM.